Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Insytut sadownictwa

  Insytut sadownictwa— instytutnaukowo-badawczy podległy Ministerstwu R o lnictwa;mieści się w Skierniewicach; ma 8 zakładównaukowych: Hodowli i Aklimatyzacji,Szkółkarstwa, Winorośli, Agrotechniki i M e chanizacji,Badania Przemysłowej PrzydatnościOwoców, Przechowalnictwa i Transportu, OchronyRoślin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /1 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izotop

  Izotop — odmiana lego samego pierwiastkazawierająca w jądrze jednakową liczbę --♦protonów,lecz różniąca się liczbą -♦neutronów, a więcmasą atomową; rozróżnia się izotopy trwałe(stabilne) i promieniotwórcze (radioaktywne); izotopymogą być naturalne i wytworzone sztucznie,np. w reaktorach atomowych;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insulina

  Insulina — horm on produkow any przez -♦trzustkę; reguluje w ęglowodanowa przemianęmaterii w organizmie zwierzęcia; brak jej w organizmiepowoduje znaczne zwiększenie się ilościcukru we krwi, a w konsekwencji przechodzeniego do m oczu; obecność zwiększonej ilości cukruw moczu jest jednym z najw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwetaryzajca użytków zielonych

  Inwetaryzajca użytków zielonych— wykonany z natury spis użytków zielonychz uwzględnieniem ich położenia, podziałusystematycznego, powierzchni zajmowanej przezposzczególne jednostki systematyczne oraz powierzchniw różny sposób użytkowanej. W Polscespis taki nie został jeszcze przeprowadzony...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INHIBITORY

  INHIBITORY — czynniki osłabiające lub niszczącedziałanie enzymów; rozróżnia się inhibitory'nieswoiste, działające przez zmianę ogólnychwłaściwości cząsteczki enzymatycznego białka(np. związki obniżające napięcie powierzchniowe,narkotyki), oraz inhibitory swoiste, tj. substancjewchodzące w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPREGNOWANIE SIECI RYBACKICH

  IMPREGNOWANIE SIECI RYBACKICH —zabieg mający na celu przedłużenie trwałości rybackichnarzędzi połowu (materiałów sieciowych)wykonanych z włókien roślinnych (np. z konopi,lnu i bawełny). Polega na nasyceniu sieci najpierw'garbnikami, działającymi zabójczo na bakterieniszczące włókna roślinne, potem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYCZNIK

  INDYCZNIK — pomieszczenie dla indyków zapewniającetemperaturę nic spadającą poniżej 0°(średnio 8— 12°) regulowaną przez: obsadę indykówpozostawionych w stadku na zimę (na 1 mapowierzchni podłogi powinno przypadać 1,5— 2indyki), suchy, dobrze izolujący materiał budowlany(drewno, płyty pilśniowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYKATOR

  INDYKATOR — przyrząd do rejestrowaniazmian ciśnienia w cylindrach silników spalinowychtłokowych i maszyn parowych. W obudowiewkręcanej w cylinder para lob gazy spalinowe wywierająciśnienie na tłoczek indykatora naciskanysprężyną i połączony z urządzeniem piszącym.Rysik urządzenia piszącego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYZOP LEKARSKI

  HYZOP LEKARSKI (Hyssoput officindls) —miododajna roślina z rodziny wargowych (L a -biatae)\ jest to krzewinka uprawiana, niekiedyzdziczała, spotykana na łąkach i przychaciach,stosowana w lecznictwie i przemyśle spożywczym(jako przyprawa). Surowcem są kwitnące wierzchołkipędów. Rozmnaża się z nasion...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPREGNACJA

  IMPREGNACJA — nasycanie ciał porowatych,np. drewna, tkanin, środkami, które chronią jeprzed szkodnikami lub gniciem (np. impregnacjadrewna preparatami grzybobójczymi), czynią jeniepalnymi albo nieprzemakalnymi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt

Do góry