Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  JAJA PSZCZELE

  JAJA PSZCZELE — jaja matki pszczelej; dojrzewająw wielkich ilościach w silnie rozwiniętychjajnikach składane przez nią pojedynczo na dnokomórek plastrów; jajo, przechodząc przez końcowyodcinek układu rozrodczego, może być oblanekroplą nasienia trutnia; nasienie to jest przechowywanew zbiorniczku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JELITOWY SOK

  JELITOWY SOK — wydzielina gruczołów znajdującychsię w ścianach jelit; wytwarzany jeststale, lecz w czasie intensywniejszego trawienia —obficiej; sok jelita cienkiego zawiera dużo wody,wszystkie enzymy potrzebne do trawienia białek,węglowodanów i tłuszczów oraz śluz, natomiastsok jelita grubego nic zawiera...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAGODOWE OWOCE

  JAGODOWE OWOCE — soczyste, miękkieowoce krzewów jagodowych. Zaliczamy do nichwinogrona, agrest, porzeczki, maliny, jeżyny,truskawki i poziomki. Spośród nich tylko jagodywinne, agrest i porzeczki są jagodami w znaczeniubotanicznym; maliny i jeżyny są w znaczeniu botanicznympestkowcami złożonymi, a poziomkii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwentarz żywy

  Inwentarz żywy— wszystkie zwierzętaznajdujące się w gospodarstwie rolnym; ze względuna sposób użytkowania inwentarz żywy dzielisię na roboczy i produkcyjny. Inwentarz r o b o cz y (pociągowy) służy w gospodarstwie do wykonywaniaprac polowych i transportowych;inwentarz p r o d u k c y j n y utrzymywany...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INOCHÓD

  INOCHÓD — szczególny sposób chodzeniazwierząt polegający na tym, że zwierzę podnosijednocześnie kończyny tej samej strony ciała,np. obie nogi prawe (przednią i tylną), a następnieobie nogi lewe; w ten sposób poruszają się np.niektóre konie, najczęściej stepowe: azjatyckiei am erykańskie, a także...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwolucja bakterii

  Inwolucja bakterii— powstawanie komórekzdegenerowanych wskutek działania różnychczynników fizycznych i chemicznych orazzaburzeń w odżywianiu bakterii. Formy inwolucyjne(zdegenerowane) zwykle są bardziej wydłużonelub powiększone i odbiegają od form typowych;powstają łatwo np. u—♦bakterii octowychpod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYNKT

  INSTYNKT — dziedziczny sposób zachowaniasię, właściwy wszystkim osobnikom danego gatunku;jest on pozornie rozumny, a w rzeczywistościjest tylko zbiorem wrodzonych odruchówzależnych od wpływu środowiska i umożliwiającychegzystencję danemu osobnikowi, np. instynktmacierzyński, instynkt obrony przed...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOBARY

  IZOBARY — linie na mapie geograficznej łączącepunkty o jednakowym ciśnieniu atmosferycznymw danvm okresie. Ponieważ ciśnienie powietrzazależy także od tego. na jakiej wysokościpołożona jest miejscowość, przy sporządzaniumapv izobar wartość ciśnienia dla poszczególnychpunktów redukuje się do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT PAN

  INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT PAN — instytut naukowo-badawczypodległy Wydziałowi V (Nauk Rolniczych i Leśnych)Polskiej Akademii Nauk; ma 8 zakładównaukowych: Fizjologii Żywienia, Paszoznawstwa,Fizjologii Środowiskowej, Przemiany Materii,Neurofizjologii i Endokrynologii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOHIETY

  IZOHIETY — linie na mapie geograficznej łączącepunkty o jednakowych ilościach opadówatmosferycznych w ciągu określonego okresuczasu (miesiąca, pory roku, roku Jub wielu lat);mapy izohiet wykorzystuje się przy obliczeniachhydrologicznych, a także dla celów gospodarczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt

Do góry