Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kaszyca

  Kaszyca — skrzynia lub klatka z okrąglakówlu b z betonow ych elem entów prefabrykow anych,stosow ana w tym czasow ych lub stałych budow lachw odnych; kaszyce w ypełnia się ziem ią lub kamieniam i, budując z nich np. przyczółki, filarym ostów lub fundam enty jazów , a także tym czasowe -♦ grodze budow lane;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karczowanie drzew i zarośli

  K A RCZO W A N IE DRZEW I Z A R O Ś L I — usuwaniedrzew i krzaków wraz z korzeniam i lubpniaków po ściętych drzewach wf celu oczyszczeniaterenu pod budowę lub gruntu zmeliorowanegoprzed zagospodarowaniem; karczowaniejest bardzo pracochłonne, zaleca się więc stosowanieodpowiednich ->karczow ników...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAUCZUK

  KAUCZUK — złożony związek organiczny.węglowodór o bardzo dużej masie cząsteczkowej,zbudowany z cząsteczek izoprenu(metylobutadienu), o konsystencji zawiesiny koloidalnej.W oclu utwardzenia go i nadania muelastyczności dodaje się niewielkie ilości kwasu,a następnie ogrzewa się go z dodatkiem siarkiw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARBOLINA SADOWNICZA

  KARBOLINA SADOWNICZA — stężone zemulgowaneoleje węglopochodnc o działaniu owadobójczym;środek stosowany do opryskiwania-drzew i krzewów owocowych w stanie bezlistnym(najlepiej na przedwiośniu) dla zniszczenia stadiówzimujących szkodników (jaj mszyc i miodówkijabłoniowej, larw miscczmka śliwowego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWA

  KAWA, kawowiec, kawowy k rz e w (Coffca) —roślina z rodziny marzanowatych (R ubiaceae),której najczęściej uprawianym gatunkiem jestCoffea arablca; w stanie dzikim rośnie w Abisynii;jest rośliną wieloletnią, wyrastająca jakokrzew lub niewielkie drzewko. Użytkowane sąnasiona, które zawierają od 0,8 do 2,4%...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARPINA

  KARPINA — drewno podziemnej części drzewawTaz z pniakiem pozostałym po jego ścięciu.Karpina sosnowa, która przeleżała w ziemi co najmniej7 lat, nosi nazwę karpiny przemysłowej,gdyż używana jest do destylacji rozkładowejlub ekstrakcji żywicy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASACJA SPRZĘTU

  KASACJA SPRZĘTU — zakwalifikowanie nazłom sprzętu nie nadającego się do naprawy;kasacji podlega maszyna (lub narzędzie), którejkoszt naprawy przekracza 70% wartości nowejmaszyny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPTURNIK

  KAPTURNIK (Boslrycftus capucinus) —chrząszcz z rodziny kaptumikowatych (JBosfrychidae),długości 6—-13 mm; odwłok i pokrywykoralowoczerwone; larwa żółtobiała długości do15 mm, drąży chodniki w drewnie dębowym;może wyrządzać znaczne szkody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARAKUŁ

  KARAKUŁ — rasa owiec smuszkowo-mlecznych,tłustoogoniastych, wywodzących się z Buchary.Z jagniąt uzyskuje się piękne skórki o charakterystycznieskręconych lokach barw y szarej,czarnej, brązowej i złocistej; waga żywa dorosłejmaciorki wynosi około 45 kg, roczna wydajnośćstrzyżna 3 kg, sortym ent...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAOLIN

  KAOLIN, g l in k a p o r c e la n o w a — m inerałilasty barwy białej, pow stał przy wietrzeniuglinokrzemianów; w niewielkich ilościach znajdujesię w glebach, szczególnie bielicow ych; m astosunkow o m ałą w artość rolniczą; w stanieczystym w większych ilościach rzad k o występuje;z kaolinu produkuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt

Do góry