Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Koleśnica

  Koleśnica , p rz o d e k p łu g a — część składowapługa koleśnego zapew niająca pracę pługana ustalonej głębokości. K oleśnica składa sięz dwukołowego wózka (jed n o koło bruzdow e,drugie polowe), kabłąka pionow ego z poprzeczkąi przynitowanym d o niego siodełkiem , k abłąkapoziomego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIETLICA ŁĄKOWA

  KONIETLICA ŁĄKOWA,— roślina z rodziny traw{Gramineae)', występuje na żyznych, wilgotnychłąkach; pospolita w górach; jest wartościowąrośliną pastewną, zalecaną do mieszanek łąkowych.Produkcja nasion konietlicy łąkowej jestjednak bardzo mała, nie zaspokaja potrzeb krajowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koloidy ochronne

  Koloidy ochronne — koloidy odznaczającesię wielką trw ałością agregacyjną (sąoporne na koagulację) i są niewrażliwe na działanieelektrolitów ; dzięki tym właściwościomstosow ane są d o ochrony innych, nietrwałych koloidów. K oloidam i ochronnym i są zwykle organicznekoloidy liofilowe. Z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koagulacja

  Koagulacja— łączenie się pojedynczychcząstek koloidalnych w coraz większe skupieniai agregaty; może m. in. przebiegać w glebach podwpływem wzrostu stężenia roztworów glebowych(susza, zamarzanie), działania dodanych elektrolitów(wapnowanie, wprowadzanie nawozów mineralnych)oraz działania koloidów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KŁUSOWNIK

  KŁUSOWNIK — osobnik zdobywający rybylub zwierzynę bez uprawnienia, na cudzych terenach,w niedozwolonym czasie lub w niedozwolonysposób. Za kłusownictwo zwierzyny grożąkary: grzywna do 2 000 zł albo do 4 500 zł bądźareszt lub więzienie do lat 3 i grzywna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KMINEK ZWYCZAJNY

  KMINEK ZWYCZAJNY, k a r o l e k (Carum carvl)— roślina dwuletnia z rodziny baldaszkowatych( Umbdliferae); występuje w stanic dzikimw całym kraju; pospolity na średnio wilgotnychi suchych łąkach oraz na miedzach; uważany jestza roślinę poprawiającą jakość paszy i przeciwdziałającąwzdęciom. Owoce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Knieć błotna

  Knieć błotna , k a c z e n ie c , k a c z y n ie c(CaJtha paJustrit) — roślina z rodziny jaskrowatych(Ranunculaceae); występuje w całym kraju namiejscach zabagnionych; jest to roślina wieloletnia;kwitnie żółto wczesną wiosną; jej obecnośćna łące wskazuje na istnienie procesu bagiennego.W wypadku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOBALT

  KOBALT — pierwiastek chemiczny z grupy żelazowcówoznaczany symbolem C o; wchodzi w składwitaminy Bu. Promieniotwórczy izotop kobaltu(“>(20) emituje (wysyła) promienie gamm a (y),podobne do promieni rentgenowskich, dzięki czemustosuje się go w leczeniu nowotworów , w badaniachnad dziedzicznością itd. Jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLATKA PIERSIOWA

  KLATKA PIERSIOWA — kostne rusztowaniejamy piersiowej, składające się z części piersiowej—>kręgosłupa, z żeber oraz mostka; kręgipiersiowe tworzą jej część górną, a żebra (którychlic/ba u poszczególnych gatunków zwierząt jestróżna) — części boczne; mostek łączy się z dolnymikońcami żeber i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KĘDZIERZAWKA MALIN

  KĘDZIERZAWKA MALIN — choroba wirusowamalin. O b j a w y : liście zmarszczone,z brzegami i wierzchołkami skręconymi ku dołowi.C z y n n i k c h o r o b o t w ó r c z y :Rubus wirus 3 przenoszony przez mszyce (podobniejak inne wirusy malin), które stają sięzdolne do zakażania nowych roślin po 2...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt

Do góry