Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kojec dla gęsi

  Kojec dla gęsi— drewniany plotek ustawionyw czworobok na wolnym powietrzu, stanowiącyogrodzenie dla partii gęsi przeznaczonychdo tuczu. Wymiary kojców: 3 m X 3 m. Na1 mł kojca umieszcza się 5 gęsi. Koryta na paszęzawiesza się na zewnątrz kojców.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPCZYKOWANIE

  KOPCZYKOWANIE — sposób wegetatywnegorozmnażania drzew i krzewów owocowychoraz ozdobnych, przede wszystkim -> podkładekwegetatywnych jabłoni i grasz oraz agrestu. Roślinęprzeznaczoną do rozmnażania przez kopcz>-kowanie przycina się wczesną wiosną tuż nadziemią. W wyniku przycięcia wyrasta kilka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMASACJA

  KOMASACJA — scalanie gruntów rolnych mającena celu łączenie rozproszonych działek należącychdo jednego właściciela; jest stosowanaw krajach kapitalistycznych, opierających gospodarkęrolną na indywidualnej własności; byłarównież przeprowadzana w Polsce w okresiemiędzywojennym. W latach 1919—39 skom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOKCYDIOZA DROBIU

  KOKCYDIOZA DROBIU, krwawa biegunka— pasożytnicza choroba młodego drobiu;największe straty powoduje wśród kilkutygodniowychkurcząt i gąsiąt; nic przenosi się przez jajawylęgowe, kurczęta więc świeżo wyklute zawszesą od niej wolne. Chore ptaki są osowiałe, opuszczająskrzydła i drżą; występuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPCZYK PODLASKI

  KOPCZYK PODLASKI — typ konia powstaływ pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie, wywodzącysię od ogiera Kobczyk 20, sprowadzonegoz Polesia; pochodził prawdopodobnie od klaczyprymitywnej skrzyżowanej z ogierem pogrubionym.Konie te są wzrostu niedużego (około145 cm); obwód klatki piersiowej około 180 cm,obwód...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komora powietrzna

  Komora powietrzna — przestrzeń wypełnionapowietrzem zaw arta między dwiema błonamipodskorupowymi w tępym końcu jaja,powstała wskutek szybkiego wyparowywaniawody z jego treści. Po wielkości kom ory p o wietrznejmożna określić wiek jaja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLEJKA WISZĄCA

  KOLEJKA WISZĄCA — urządzenie do mechanizacjitransportu wewnętrznego i podw órzowego,składające się z jednoszynow ego toruz rozjazdami, zawieszonego na konstrukcji nośnej,oraz taboru jedno- lub dwukołowych, podwieszanychwózków'. T or kolejki wiszącej możezmieniać kierunek pod znacznie większym kątemniż...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komora spalania

  Komora spalania — przestrzeń zaw artamiędzy dnem tłoka i wewnętrzną ścianką głowicysilnika, gdy tłok znajduje się w górnym zwrotnympunkcie. Kształt kom ory spalania m a dużywpływ na zmieszanie paliwa z powietrzem i szybkośćspalania mieszanki. W silnikach wysokoprężnychstosuje się kom ory spalania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolendra siewna

  Kolendra siewna , k o le n d e r sie w n y(Coriandrum sativum) — roślina m iododajna z ro dzinybaldaszkowatych ( (Jm belliferae), jednoroczna,upraw na; występują dwie odm iany: drobnoowocowa(var. m icrocarpus) i gruboow ocow a(var. rnacrocarpus). Owoce, zaw ierające cennyolejek lotny, mają zastosow anie w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFISKATY POUBOJOWE

  KONFISKATY POUBOJOWE — narządy wewnętrznelub ich części oraz mięso niezdatne dospożycia (części wzbudzające wstręt u konsum enta,np. wycinki odbytu, narządy rozrodcze, gałkioczne, wycinki uszu oraz narządy ze zm ianam ichorobowymi). Konfiskaty dzielimy na nadającesię tylko do przerobu technicznego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt

Do góry