Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LM (Label Multiplexing)

  LM (Label Multiplexing) - multipleksacja etykietowana. umożliwiająca dynamiczne muitipleksowanie wielu ścieżek i kanałów wirtualnych w sieciach ATM w jeden lub kilka strumieni cyfrowych.

  Pomimo prostoty funkcji stanowi integralny element węzłów całej sieci ATM, zapewniając na bieżąco interpretację...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LTO (Linear Tape Open)

  LTO (Linear Tape Open) - nowa technologia (2000 r.) liniowego zapisu danych na taśmach magnetycznych, bez jakiejkolwiek kompatybilności wstecz z dotychczas stosowanymi formatami zapisu danych na taśmach.

  W zamian za to oferuje dużą pojemność magazynowanych danych (100-800 GB bez kompresji danych), przy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LMDS (Local Multipoint Distribution System)

  LMDS (Local Multipoint Distribution System) - bezprzewodowa technologia szerokopasmowej, asyme- trycznej łączności radiowej o charakterystyce zbliżonej do systemów kablowych CATV, umożliwiającej użytkownikom dostęp do przekazów głosowych i obrazowych z łączną prze- pływnością do 1 Gb/s. Szeroki...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze czteroprzewodowe

  Łącze czteroprzewodowe - telekomunikacyjne łącze, także metoda transmisji, w której dwa kanały półdupleksowe HDX, zwykle zawierające po dwa przewody w każdym, łączy się jeden zespół komunikacyjny w celu uzyskania jednego pełnodupleksowego kanału transmisyjnego typu FDX.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LMI (Local Management Interface)

  LMI (Local Management Interface) - protokół związany ze środowiskiem sieci pakietowych Frame Relay i umożliwiający (od 1990 r.) wirtualizację połączeń pakietowych w tych sieciach. Dotyczy globalnego adresowania obwodów wirtualnych w sieciach FR dla komunikatów i połączeń grupowych (multicasting)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze dzierżawione

  Łącze dzierżawione - łącze telekomunikacyjne (zwykle jako nie komutowana linia telefoniczna dwu- lub czteroprzewodowa) wydzierżawione od firmy telekomunikacyjnej, z przeznaczeniem do bezpośredniego połączenia odległych urządzeń komunikacyjnych typu DCE. Okres (godziny, miesiące, lata) dzierżawy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Link state

  Link state - jeden z dwóch adaptacyjnych protokołów trasowania pakietów przez sieć z ruterami, uwzględniający przepływność poszczególnych ogniw sieci, czas opóźnienia pakietów wynikający z przeciążeń węzłów i rodzaj wykorzystywanego medium. Umożliwia ruterom szybkie reagowanie na zmiany zachodzące...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linux

  Linux - najnowsza alternatywa dla systemów operacyjnych klasy Unix i Windows NT, oparta na procesorach: Intel, Power PC, Acorn, Archimedes, Alpha MIC, Motorola 68000 i SPARC. Stanowi kompletny, wielozadaniowy i wielodostępny system operacyjny, zgodny z większością standardów Unixa na poziomie źródłowym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIKI

  KONIKI — małe konie, które zachowały wielecech swoich przodków, żyjących ongiś na wolności(dziko); najczęściej maści myszatej lub bułanej,z ciemną pręgą przez grzbiet oraz poprzecznymipręgami na podbarczu; spotyka się jednak konikitakże innych maści; wymiap': wzrost około130 cm, obwód klatki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kołochoz

  Kołochoz— duże spółdzielcze gospodarstworolne w ZSRR, powstałe ze zrzeszenia drobnychgospodarstw chłopskich oraz na ziemi państwowejprzekazanej kołchozowi w wieczyste i bezpłatneużytkowanie, oparte na społecznej własnościśrodków produkcji i zespołowej pracy.Kołchozy powstały po Rewolucji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /953

  praca w formacie txt

Do góry