Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Magistrala szkieletowa

  Magistrala szkieletowa - w teleinformatyce siei fizyczna lub fragment cyfrowej sieci komputerowej zarzą- dzające dużym ruchem danych. Magistrala łączy segment; sieci komputerowej wewnątrz budynków (backbone), takżestanowi podstawowe medium transportowe w sieciach miejskich MAN - gdzie coraz częściej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze transmisji danych

  Łącze transmisji danych - środki techniczne służące przesłaniu binarnych, szeregowych sygnałów danych między dwiema oddalonymi stacjami sieci teleinformatycznej.

  Podstawowym medium transmisyjnym łącza jest podkładowy kanał telefoniczny, o standardowym paśmie zawartym między 300 a 3400 Hz -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magistrale komputerowe

  Magistrale komputerowe - różnorodny, lecz ze- standaryzowany zestaw interfejsów wewnętrznych (szyn interfejsowych) komputerów do transmisji informacji między ich modułami, czyli urządzeniami cyfrowymi komputera.

  Ze względu na coraz wyższe wymagania sprzętowe, stawiane komputerom klasy PC, w komputerach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łączenie światłowodów

  Łączenie światłowodów - obejmuje dwa typy połączeń włókien światłowodowych: rozłączne za pomocą różnorodnych złączek światłowodowych oraz trwałe przez klejenie i spawanie.

  Połączenia rozłączne przeznaczone do przedłużania kabli światłowodowych lub ich krosowania z siecią...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze PCM 30/32

  Łącze PCM 30/32 - zestaw 30 kanałów rozmownych (każdy o przepływności 64 kb/s), uzupełnionych o 2 kanały dodatkowe (2x64 kb/s) - niezbędne do prowadzenia transmisji: jeden dla sygnalizacji (zestawianie połączeń), a drugi do przesyłania wzoru synchronizacji ramki.

  Łączna przepływność jednego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mainframe

  Mainframe - wielodostępny, centralny system komputerowy, przeznaczony do zarządzania dużą liczbą danych oraz przetwarzania specjalizowanych zadań. Są to komputery o olbrzymiej mocy obliczeniowej (nie mniej niż 500 MIPS, obecnie coraz częściej powyżej 1000 MIPS), zwykle instalowane w większych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łączność autostradowa

  Łączność autostradowa - specyficzny rodzaj łączności wzdłuż autostrad, umożliwiający zwiększenie bezpieczeństwa na szlaku i ułatwiający prawidłową ich eksploatację. System takiej łączności obejmuje wiele podsystemów:

  dwukierunkowej głosowej łączności wewnętrznej (alarmowej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze podczerwieni

  Łącze podczerwieni - wiązka kanałów transmisyjnych z zakresu podczerwieni z kierunkową emisją w otwartej przestrzeni lub izotropowo w pomieszczeniach zamkniętych (budynkach). Stanowi alternatywę dla mikrofalowych łączy radiowych - z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego o długościach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  M-Law

  M-Law - standard kodowania głosu PCM, także kompresji i ekspansji wg charakterystyki korekcyjnej typu li, używany w Japonii i Ameryce Północnej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze radiowe

  Łącze radiowe - szeroki zakres częstotliwości radiowych używanych w teleinformatyce i do realizacji bezprzewodowych sieci radiowych RLAN (Radio LAN), z przepływnościami zwykle nie przekraczającymi 2 Mb/s dla pojedynczego abonenta (typowo 64 kb/s). Przekazy uzyskiwane za pomocą medium radiowego w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt

Do góry