Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zastosowanie PCR w diagnostyce

  Chociaż PCR jest zazwyczaj tylko wstępem do dalszych analiz, dla celów diagnostycznych często wystarcza samo wykonanie reakcji i ocena amplifikowanych fragmentów na żelu agarozowym. W najprostszym przypadku chodzi o ustalenie, czy doszło do amplifikacji fragmentu DNA o przewidywanej długości. W ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie pacjenta do pobrania próbki moczu

  Częstym problemem są przemijające zjawiska (białkomocz, krwinkomocz) oraz fałszywie ujemne wyniki badania moczu. Aby uniknąć tych zjawisk należy stosować standardową procedurę:

  • Diureza

  Gdy potrzebne jest czułe badanie skriningowe niezbędne jest uzyskanie niskiej diurezy (20-50 ml/godz.). Kiedy do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja wyników PCR

  Wynik otrzymany z laboratorium wykonującego test PCR zawiera informację o tym, czy uzyskano amplifikację badanego fragmentu DNA. Jak wynika z przedstawionych przykładów amplifikacja lub jej brak mogą mieć odmienne znaczenie w różnych testach diagnostycznych. W diagnostyce mikrobiologicznej powielenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody analityczne używane w badaniu ogólnym moczu

  Testy paskowe (dipsticks) z wieloma polami reakcyjnymi (multi-test strips) reprezentują najpopularniejszą obecnie metodę stosowaną w badaniu ogólnym moczu, zarówno przez laboratoria, jak i przy łóżku chorego (point-of-care testing - POCT). Mają one wiele zalet w stosunku do stosowanych niegdyś manualnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czułość i swoistość PCR

  Teoretycznie można powielić fragment DNA, występujący w badanym materiale w pojedynczej kopii. Biorąc jednak pod uwagę straty DNA podczas izolacji oraz różne czynniki zmniejszające wydajność PCR, uzyskanie wykrywalnej amplifikacji jest możliwe, jeżeli w badanym materiale znajduje się co najmniej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie i przesyłanie materiału do badań

  Małe ilości płynu występujące w jamie opłucnej (niewydolność krążenia, zapalenie płuc i opłucnej, hipoproteinemia i hipoalbuminemia) można uzyskać przez nakłucie igłą. Płyn otrzewnowy w takich ilościach jest nie do wykrycia, dlatego dokonywać można nakłucia próbnego otrzewnej nawet wówczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda ARMS

  Metoda wykrywania mutacji w układzie opornym na amplifikację (amplification ręfrac-tory mutation system - ARMS) wykorzystuje fakt, że polimeraza DNA nie może dobudować nowego nukleotydu do cząsteczki prajmera, jeżeli ostatni nukleotyd prajmera nie jest związany z matrycą DNA. W testach ARMS ostatni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie wyglądu PMR

  Prawidłowy PMR jest bezbarwny, całkowicie przejrzysty. Żółtawe zabarwienie płynu tzw. ksantochromia jest najczęściej spowodowana krwotokiem do przestrzeni płynowych (krwotok podpajeczynówkowy). Zaburzenie to powstaje najczęściej w wyniku rozpadu krwinek i przemiany pierścienia hemowego do bilirubiny. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych

  Metoda polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (restriction fragment length polimorphism - RFLP) polega na trawieniu fragmentu powielonego w czasie PCR przez enzymy restrykcyjne, które przecinają dwuniciowy łańcuch DNA w swoiście rozpoznawanych! miejscach, określonych sekwencją kilku sąsiadujących...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody radioimmunologiczne

  Oznaczenia radioimmunologiczne (radioimmunoassay - RIA) zostały wprowadzone do badań klinicznych w 1960 r. przez Bersona i Yolowa, którzy jako pierwsi użyli tej metody do oznaczenia stężenia insuliny w osoczu. Od tej pory metoda RIA znajduje zastosowanie głównie w endokrynologii do oznaczania niemal...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /4 536

  praca w formacie txt

Do góry