Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MC-CDMA (Mtdticode CDMA)

  MC-CDMA (Mtdticode CDMA) - propozycja modernizacji radiowych systemów wąskopasmowych z kodowym zwielokrotnieniem dostępu CDMA (dokładniej: rozwiązanie telefonii komórkowej zgodnej ze standardem TIA/EIA IS- 95), umożliwiająca zwiększenie przepływności ponad nominalną przepływność kanału...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEMS (Micro-Electro-Mechanical System)

  MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) - jedna z dwóch najnowszych technologii całkowicie optycznych przełączników bezpośrednio krosujących światło - stosowana w sieciach i traktach terabitowych. Przełączania strumieni świetlnych dokonuje się za pomocą dwóch współzależnych płaskich (2D) lub...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MCA (Micro Channel Architecture)

  MCA (Micro Channel Architecture) - zastrzeżona Praz IBM (1987 r.) mikrokanałowa architektura 32-bitowej szyny interfejsu wewnętrznego, stosowana w komputerach IBM serii PS/2, a także serii RS 6000. Niezgodna z wcześniejszymi rozwiązaniami standardu IBM PC AT (16-bitów) jest przeznaczona dla środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAP (Manufacturing Automation Protocol)

  MAP (Manufacturing Automation Protocol) - protokół automatyki przemysłowej opracowany przez General Motors dla sieci lokalnych z magistralą i przekazywaniem znacznika (standard IEEE 802.3). Zapewnia gwarantowany dostęp do sieci wymagany przez użytkownika działającego w czasie rzeczywistym - niezależnie o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEO/ICO (Medium Earth Orbit, Intermediate Circular Orbit)

  MEO/ICO (Medium Earth Orbit, Intermediate Circular Orbit) - kołowe orbity satelitów komunikacyjnych na wysokości ok. 10 tys. km. Czas obiegu satelity na orbicie MEO wynosi od 6 do kilkunastu godzin (projekty Odyssey, Concordia, ICO, in.).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MCID (Malicious Cali Identification)

  MCID (Malicious Cali Identification) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN polegająca na identyfikacji złośliwych wywołań, a także rejestracji w systemie komutacyjnym danych dotyczących realizowanego połączenia (czas i numer) - w celu późniejszego ich wykorzystania przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makrokomórka

  Makrokomórka - element bezprzewodowych sieci komórkowych drugiej (2G) i trzeciej (3G) generacji, określający obszar abonencki o promieniu 1-35 km, pokrywany emisją jednej stacji bazowej BTS. Zwykle obejmuje tereny znajdujące się poza miastami, o niewielkich skupiskach ludności, a także szybko...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metadane

  Metadane - różnorodne typy dokumentów (inaczej me- tapliki), źródła ich pochodzenia, operacje wykonywane na nich (kompletne dokumenty, streszczenia, referencje, adresy URL) oraz sposób ich przechowywania w postaci folderów dyskowych lub baz danych. Składnica metadanych winna zawierać metody grupowania...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAN (Metropolitan Area Network)

  MAN (Metropolitan Area Network) - miejska lub kampusowa szkieletowa sieć komputerowa, nie przekraczająca łącznie długości 100 km. Realizowana początkowo przy użyciu miedzianych kabli telekomunikacyjnych, obecnie jest tworzona prawie wyłącznie z połączeń światłowodowych (FDDI, DQDB) o wyższej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze telekomunikacyjne główne

  Łącze telekomunikacyjne główne - pojęcie identyfikowane z każdym łączem telekomunikacyjnym zakończonym u użytkownika urządzeniem końcowym, czyli terminalem. Łącze główne może być zakończone terminalem indywidualnym lub zespołem terminali w zakończeniu grupowym.

  W telekomunikacyjnej centrali...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /937

  praca w formacie txt

Do góry