Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MHS (Message Handling Serrice)

  MHS (Message Handling Serrice) - jedna z metod (Novell) obsługi komunikatów X.400, zapewniająca przepływ informacji między aplikacjami pracującymi w sieciach LAN.

  System MHS zbiera, porządkuje i kieruje ruch pakietów i komunikatów do innych systemów, stosując technikę „zapamiętaj i prześlij" (storę and...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIB (Management Information Base)

  MIB (Management Information Base) - niewielka baza danych implementowana w węźle sieci LAN, wykorzystywana do przechowywania informacji o zarządzanym węźle i elementach sieci przyłączonych do węzła. Za aktualizację i modyfikację danych w MIB odpowiada program agent - znajdujący się w węźle sieci i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Micropayment

  Micropayment - jedna z najwcześniejszych metod regulacji płatności w Internecie, polegająca na kolejnym zliczaniu odwiedzanych przez użytkownika stron internetowych i przeliczaniu tej wielkości na kwoty pieniężne. Opłata rośnie w miarę otwierania kolejnych stron internetowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MCU (Multimedia Communication Unit)

  MCU (Multimedia Communication Unit) - mostki wideokonferencyjne spełniające funkcję sieci cyfrowej ISDN do realizacji multimedialnych połączeń wideokonferencyjnych. Mostki MCU zainstalowane w środowisku centralek abonenckich PABX (po obydwu stronach łącza) umożliwiają prowadzenie spotkań na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maskarada

  Maskarada - jedno z podstawowych zagrożeń w sieci teleinformatycznej polegające na udawaniu (oszukiwaniu) przez program, że domniemany klient jest legalnym i odpowiednio upoważnionym użytkownikiem sieci.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  mDSL (m-Digital Subscriber Line)

  mDSL (m-Digital Subscriber Line) - najnowsza wersja (2000 r.) abonenckiej technologii przekazu cyfrowego za pośrednictwem stacjonarnych modemów szerokopasmowych klasy DSL. Przekaz danych w tej asymetrycznej technologii dokonuje się z szybkością zwiększoną do 2,3Mb/s za pomocą dedykowanej dwuprzewodowej linii...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAU (Multistation Access Unit)

  MAU (Multistation Access Unit) - jednostka przyłączeniowa lokalnej sieci komputerowej Token Ring (IBM), zrealizowanej w topologii gwiaździsto-pierścieniowej, do której bezpośrednio przyłącza się stacje sieciowe. Spełnia funkcję koncentratora sieci Token Ring, zapewniając dostęp użytkowników do stacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Media transmisyjne

  Media transmisyjne - kanały fizyczne umożliwiające przekaz informacji dzięki propagacji fal akustycznych, radiowych i świetlnych oraz sygnałów elektrycznych. Nadal najczęściej spotykanymi mediami telekomunikacyjnym są kable (miedziane i światłowodowe), coraz rzadziej współosiowe.

  Przyszłości...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MBS (Mobile Research)

  MBS (Mobile Research) - sposób emisji radiowych sygnałów przywołań w systemach przywoławczych z wykorzystaniem istniejącej publicznej sieci radiofonicznych nadajników UKF-FM.

  W systemie MBS odpowiednio zakodowane sygnały przywołania są transmitowane na trzeciej harmonicznej pilota (19 kHz) sygnału...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Megakomórka

  Megakomórka - największy element w hierarchii telefonii komórkowej trzeciej generacji IMT-2000 - w tym także europejski UMTS (pikokomórka, mikrokomórka, makro- komórka, megakomórka), obejmujący obszar o promieniu kilkuset km i znajdujący się w zasięgu jednego satelitarnego urządzenia nadawczo-odbiorczego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt

Do góry