Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MPEG-4

  MPEG-4 - najnowszy standard kodowania obrazów o małej szybkości transmisji (np. 4,8-64 kb/s dla obrazów o formacie 176x144 z powtarzaniem 10 Hz) lub do przechowywania danych w ograniczonej pojemności. Przewiduje stosowanie kodowania fraktalnego, falkowego (vawelets) lub kombinacji kilku innych metod...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mostowanie przezroczyste SRT (Source Route Transparent)

  Mostowanie przezroczyste SRT (Source Route Transparent) - standard (IEEE 802.Id) stosowany głównie w sieciach Ethernet. Mosty klasy SRT mogą przenosić ruch w domenach z mostowaniem przezroczystym, jak i w domenach SRB (Source-Route Bridging), formując wspólne trasowanie wg algorytmu Spanning Tree.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MPEG-Audio

  MPEG-Audio - zalecenie określające sposób kodowania: pięciu kanałów fonicznych o wysokiej jakości, dwu pomocniczych o zawężonym paśmie oraz siedmiu z komen- tarzami - przeznaczonych dla kilku wersji językowych w dystrybucji filmów. Wysoką jakość głosu i dźwięku rejestrowanych na taśmie lub dysku...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mostowanie translacyjne

  Mostowanie translacyjne - sposób mostowania między dwiema różnymi sieciami (Ethernet i Token Ring), w którym ze względu na odwrotną interpretację wagi bitów adresowych (48 bitów adresu) wymagana jest każdorazowo translacja adresów MAC w przekazach między nimi.

  Mosty translacyjne odwracają kolejność...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MPEG-System

  MPEG-System - zalecenie normalizujące sposób łączenia ciągów informacyjnych (wideo i audio) w zbiorczy strumień informacji wyjściowej, przyjmującej dwie możliwe postaci:

  SPS (System Program Stream) dla kontenerów o zmiennej długości - stosowanych w kanałach wysokiej jakości oraz

  STS (System...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mostowanie źródłowe SRB (Source-Route Bridging)

  Mostowanie źródłowe SRB (Source-Route Bridging) - opracowany przez IBM standard mostowania wg trasy źródłowej, używany przede wszystkim w sieciach Token Ring, zapewniający również mostowanie m.in. sieciami LAN. W mostowaniu SRB schemat trasy między stacją nadawczą a odbiorczą jest umieszczany we...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MPEG-Video

  MPEG-Video - zalecenie definiujące format ciągów bitowych przenoszących sygnały wizyjne, z określeniem podziału danych i sposobu skalowania (czasowy,  przestrzenny lub SNR).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MPEG (Motion Picture Experts Group)

  MPEG (Motion Picture Experts Group) - szereg zaleceń i standardów kompresji obrazów wideo (standard MPEG-1) i przekazów telewizyjnych kodowanych w standardzie MPEG-2. Standardy kompresji MPEG opierają się na założeniu, że obrazy telewizyjne stanowią trójwymiarowy zbiór elementów: dwa wymiary są zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSPF (Multicast Open Shortest Path Protocol)

  MOSPF (Multicast Open Shortest Path Protocol) - jeden z bardziej zaawansowanych protokołów rutowania klasy IP multicast, pozwalający kierować ruchem wewnątrz zdefiniowanej grupy urządzeń multicastowych (rozgłaszanie grupowe). Protokół MOSPF korzysta z protokołu unicast do uzyskania informacji o dostępnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MPLS (Multiprotocol Label Switching)

  MPLS (Multiprotocol Label Switching) – wieloprotokołowy sposób rutowania pakietów przez sieć IP oparty na technice etykietowania (Label Switching) - pochodzącej z technologii ATM. Protokół MPLS o cechach standardu opiera się na technice przełączania IP oraz przełączania etykiet, które zaimplementowano w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 037

  praca w formacie txt

Do góry