Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Multiplekser statystyczny

  Multiplekser statystyczny - etykietowana technika multipleksacji, stosowana w przełącznikach sieciowych ATM i umożliwiająca dodatkowo analizę gęstości nadchodzącego ruchu z wielu źródeł wejściowych.

  W multiplekserach statystycznych zastosowano algorytmy z zakresu statystyki zasobów (kanałów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napędy stacji roboczych

  Napędy stacji roboczych - umożliwiają tworzenie plików roboczych i archiwizowanie danych o pojemnościach powyżej 100 MB, instalowane (wewnętrznie lub zewnętrznie) jako urządzenia pamięciowe stacji roboczych oraz w komputerach osobistych klasy PC - działające z wieloma rodzajami wymiennych nośników...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadmiarowość

  Nadmiarowość - zbędny fragment informacji, który można usunąć bez utraty istotnej treści informacji pierwotnej; także dodatkowy sprzęt techniczny i oprogramowanie systemu komputerowego lub komunikacyjnego (redundancja) mające zapewnić sprawne działanie systemu pomimoawarii podstawowego elementu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Multicast

  Multicast - forma usługi telekomunikacyjnej, w której jedna stacja (ruter, węzeł, serwer, terminal) jednocześnie transmituje lub odbiera informacje do/z konkretnie określonej i uprzednio zdefiniowanej grupy in. stacji roboczych lub ruterów.

  Przykładem takich aplikacji są strumienie medialne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MS (Mobile Station)

  MS (Mobile Station) - bezprzewodowy terminal ruchomy, czyli mobilny (bądź ruchoma stacja komunikacyjna) - utożsamiany głównie z telefonem komórkowym sieci radiowej (NMT, GSM, PCS, in.) lub telefonem bezprzewodowym typu DECT.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Multimedia

  Multimedia - środowisko umożliwiające równoczesne przekazywanie i prezentację (także przesyłanie, komutowa- nie, rozgłaszanie i rejestrowanie do dalszej obróbki) kilku rodzajów usług telekomunikacyjnych, za pomocą tych samych środków technicznych oddziaływających na zmysły człowieka.

  Technologia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MSC (Mobile Switcbing Center)

  MSC (Mobile Switcbing Center) - centrala obszarowa systemu komórkowego, która koordynuje zestawianie połączeń między abonentami ruchomymi MS własnego systemu komórkowego (typu GSM i in.), a abonentami stacjonarnej sieci publicznej PSTN lub innymi sieciami bezprzewodowymi - z którymi współpracuje operator...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MPR (Multi-Path Routing)

  MPR (Multi-Path Routing) - rutowanie wielościeżkowe zawierające tablice alternatywnego wyboru trasy w zależności od priorytetu przekazu informacji. Implementacja złożonych tablic rutowania wielościeżkowego MPR - w odróżnieniu od jednościeżkowego SPR - jest niezbędna do różnicowania usług...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Multiplekser

  Multiplekser - w telekomunikacji sprzętowo-programowe urządzenie mające zdolność multipleksowania kanałów. Różnorodność aplikacji spowodowała powstanie wielu wersji o odmiennych funkcjach charakterystycznych, wśród których znalazły się multipleksery: tradycyjne (integracja wolnych urządzeń...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MSDOS (Microsoft Disk Operating System)

  MSDOS (Microsoft Disk Operating System) - jednozadaniowy, dyskowy system operacyjny przewidziany do użytkowania przez pojedynczego użytkownika. Podobnie jak inne systemy operacyjne przydziela zasoby systemu (pamięć, dyski, dyskietki, drukarki i pozostałe zasoby) do aplikacji, które tego aktualnie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt

Do góry