Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NMT (Nordic Mobile Telephony)

  NMT (Nordic Mobile Telephony) - analogowy standard telefonii komórkowej rozwijany w Europie (od 1981 r.) przez firmy skandynawskie, początkowo jako NMT 450 w paśmie radiowym o częstotliwości 450 MHz, a po nasyceniu kanałów radiowych (od 1986 r.) jako NMT 900 w zakresie częstotliwości 900 MHz. W paśmie 450...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIC (Network Interface Card)

  NIC (Network Interface Card) - popularna nazwa dowolnej karty interfejsu sieciowego komputera, zawierająca układy nadawczo-odbiorcze dopasowane do konkretnego (specyficznego) typu fizycznego interfejsu sieci kablowej lub bezprzewodowej linii transmisyjnej.

  Definiuje funkcje warstwy łącza fizycznego modelu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Notebook

  Notebook - przenośny komputer zasilany bateryjnie (masa do 2 kg), obecnie o takich samych możliwościach obliczeniowych i sieciowych jak stacjonarne komputery lub stacje robocze. Coraz częściej łączony bezprzewodowo z siecią LAN za pomocą kanałów podczerwieni IrDA, drogą radiową (karty PCMCIA) z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezależność danych

  Niezależność danych - w systemach zarządzania bazą danych operacja rozdzielania danych od programów które z nich korzystają. Niezależność danych rejestrowanych w bazie można uzyskać przez:

  niezależność fizyczną - czyli zmianę organizacji lub sposobu dostępu do bazy;

  niezależność...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOS (Network Operating System)

  NOS (Network Operating System) - sieciowy system operacyjny działający na komputerach wchodzących w skład sieci komputerowej LAN, zarządzający pracą zarówno zasobów lokalnych, jak i przyłączonych za pośrednictwem sieci MAN lub WAN. System NOS obsługuje protokoły komunikacyjne i zapewnia realizację...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezawodność

  Niezawodność - właściwość dowolnego systemu charakteryzująca jego zdolność do wykonywania przypisanych mu funkcji (komputerowych, telekomunikacyjnych przetwarzania) w określonych warunkach i zdefiniowanych przedziale czasu. Istotnymi wskaźnikami niezawodności systemu są:

  średni czas...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NetBIOS (Network Basic Input Output System)

  NetBIOS (Network Basic Input Output System) - protokół uzgodniony przez Microsoft i IBM, przeznaczony do komunikacji jądra systemu operacyjnego ze sprzętem technicznym instalowanym w małych i średnich sieciach lokalnych.

  Protokół NetBIOS implementowany w sieciowych systemach operacyjnych, takich jak: IBM...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

  NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) - rozszerzenie funkcji (warstwa transportowa) protokołu interfejsu użytkownika NetBIOS w sieciowym systemie operacyjnym LAN Manager (Microsoft).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcie dotykowe

  Napięcie dotykowe - wartość napięcia prądu elektrycznego wywołująca przepływ szkodliwego lub niebezpiecznego prądu porażeniowego przez ciało człowieka, w wyniku dotknięcia uszkodzonego urządzenia elektrycznego.

  Wartość napięcia dotykowego zależy od stanu zawilgocenia powierzchni skóry...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagłówek (header)

  Nagłówek (header) - wstępna część transmitowanego pakietu niosąca informacje umożliwiające poprawne jego przesłanie przez sieć do portu przeznaczenia. Nagłówek zawiera adres źródła, adres docelowy lub instrukcje rutowa- nia, elementy synchronizacji poprzedzające właściwą informację oraz sumy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt

Do góry