Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nowa Ekonomia (nowa gospodarka)

  Nowa Ekonomia (nowa gospodarka) - rzeczywistość gospodarcza oparta na internetowej strategii prowadzenia biznesu za pomocą elektronicznego handlu, giełdy oraz internetowych sklepów i zakupów.

  W odróżnieniu od dotychczas prowadzonej gospodarki w tradycyjnej formie Starej Ekonomii (zamówienie, magazyn...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NRZ (Non Return to Zero)

  NRZ (Non Return to Zero) - najprostszy liniowy kod transmisyjny (bez powrotu do zera), używający jedynie dwóch poziomów napięcia, do przedstawienia wartości binarnych ciągu informacji. Kod liniowy NRZ jest nadal stosowany w wielu rozwiązaniach komunikacyjnych, także w światłowodowych sieciach FDDI...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NRZI (Non Return to Zero lnverting)

  NRZI (Non Return to Zero lnverting) - inwersyjny liniowy kod transmisyjny w stosunku do NRZ (z powrotem do zera), w którym reprezentacja bitu 0 nie powoduje zmiany poziomu sygnału w linii i jest bliska zerowemu poziomowi napięcia, natomiast wartość bitu 1 zawsze zmienia poziom sygnału (zgodnie z zegarem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Notacja liczbowa

  Notacja liczbowa - notacja skróconego zapisu wielkości liczbowych w postaci wykładniczej, w której wykładnik jest wielokrotnością liczby 3, opisana przez hierarchię jednostek liczbowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NISDN (Narrow ISDN)

  NISDN (Narrow ISDN) - rzadziej używana nazwa wą- skopasmowej wersji sieci cyfrowej ISDN, umownie określanej do przepływności 144 kb/s (niekiedy do 2 Mb/s).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Netykieta

  Netykieta - żargonowe określenie zasad etycznych (savoir-vivre), których powinni przestrzegać internauci działający w sieciach globalnych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NLSP (NetWare Link Serrices Protocol)

  NLSP (NetWare Link Serrices Protocol) - protokół dynamicznego trasowania, stosowany (Novell) w średnich i dużych sieciach informatycznych złączami WAN. Protokół NLSP często zastępuje dotychczasowe mniej efektywne protokoły wyboru trasy RIP i towarzyszący mu SAP.

  Protokół adaptacyjnego rutowania NLSP o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEXT (Near End Crosstalk, NEXT loss)

  NEXT (Near End Crosstalk, NEXT loss) - przenik zbliżny (przesłuch sygnałów) stanowiący jedno z dwóch najbardziej istotnych zakłóceń i strat w miedzianych torach transmisyjnych, powstający w wyniku wzajemnego oddziaływania elektromagnetycznego między dwoma aktywnymi liniami (skrętkami) kabla o odmiennych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NMS (Network Management System)

  NMS (Network Management System) - system aktywnego zarządzania siecią teleinformatyczną zawierający zestaw procedur, oprogramowania, sprzętu i działań - zapewniających skuteczne funkcjonowania sieci komunikacyjnej. Obejmuje wiele zagadnień dotyczących zarządzania siecią, wśród których wyróżnia się...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NFS (Network File System)

  NFS (Network File System) - sieciowy system operacyjny opracowany przez Sun Microsystems, udostępniający pliki i katalogi w sieciach opartych na protokole TCP/IP. Protokół NFS - będący protokołem warstwy aplikacji - pozwala używać zdalnych katalogów i plików odległego komputera tak, jakby znajdowały...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt

Do góry