Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Orion

  Orion - system telekomunikacyjny z satelitami stacjonarnymi rozmieszczonymi nad Oceanem Atlantyckim. Przeznaczony głównie do połączeń między Ameryką Północną a Europą, udostępnia również kanały transmisyjne dla systemów VSAT oraz kanały dla transmisji telewizyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLTP (On-line Transaction Processing)

  OLTP (On-line Transaction Processing) - przetwarzanie transakcji w czasie rzeczywistym, zwykle za pośrednictwem silnego komputera mainframe.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okablowanie pionowe

  Okablowanie pionowe - część systemu okablowania strukturalnego, łącząca budynkowy punkt dystrybucyjny BPD (zlokalizowany zwykle w podziemiach budynku) z poszczególnymi kondygnacyjnymi punktami dystrybucji. Dla sieci telefonicznej okablowaniem pionowym są zwykle wieloparowe miedziane kable telefoniczne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OS/2 (Operating System/2)

  OS/2 (Operating System/2) - wielozadaniowy 32-bitowy system operacyjny dostarczany przez IBM (przy współpracy z Microsoftem), zastępujący wcześniejsze rozwiązania systemu DOS. Stanowi obecnie podstawę sieciowej platformy klient/serwer nie tylko dla aplikacji działających w OS/2, ale również dla DOS i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  on-line (przyłączony)

  on-line (przyłączony) - termin oznaczający możliwość podjęcia bezpośredniej i natychmiastowej współpracy między komputerami lub innymi urządzeniami komunikacyjnymi, znajdującymi się w stanie gotowości do pracy. Dotyczy zarówno przyłączonych urządzeń zewnętrznych (peryferyjnych) systemu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okablowanie poziome

  Okablowanie poziome - zbiór kabli rozprowadzających, łączących indywidualne przyłącza stacji roboczej na piętrze budynku z kondygnacyjnym punktem dystrybucyjnym. Istotnym wymaganiem okablowania poziomego jest ustalenie łącznej długości kabla tak, aby nie przekraczał 90 m oraz by maks. długości kabli...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONT (Optical Network Termination)

  ONT (Optical Network Termination) - ogólna nazwa optycznego zakończenia sieci szerokopasmowej klas: FUL, DSLAM, ADSL, VDSL lub HFC, znajdującego się po stronie i w gestii operatora sieci. Jedną z jego odmian jest węzeł OLT zapewniający przezroczystą transmisję.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okna światłowodowe

  Okna światłowodowe - strukturalna cecha rdzenia włókna światłowodowego polegająca na niejednorodnym tłumieniu jednostkowym (straty absorpcyjne) włókna w funkcji częstotliwości. Tłumienność jednostkowa światłowodu w funkcji częstotliwości (wyrażana w dB/km) określa wielkość strat absorpcyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpytywanie (polling)

  Odpytywanie (polling) - jedna z procedur dostępu do medium transportowego, nadal stosowana w dużych komputerach i sieciach minikomputerowych z jednym komputerem centralnym. Wymaga wyznaczenia jednego „inteli- gentnego" urządzenia w sieci (komputer centralny), które sekwencyjnie i cyklicznie komunikuje się z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiekt

  Obiekt - wieloznacznie definiowane określenie często używane w procesie programowania jako:

  wydzielona jednostka kojarzona z ikoną programu (aplikacje, tekst, arkusze kalkulacyjne), folderu (zbiory obiektowe, pliki), plików danych (informacje, tekst, listy, dźwięk, wideo, in.), urządzeń...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt

Do góry