Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pakiet

  Pakiet - podstawowa jednostka informacji w teleinformatyce, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa sieciowa (warstwa 3) modelu ISO/OSI.

  Pakiet składa się z 3 elementów, każdy o innym przeznaczeniu: nagłówka warstwy sieciowej (w tym adresy źródła i docelowy), segmentu danych pochodzących lub...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSPF (Open Shortest Path First)

  OSPF (Open Shortest Path First) - jeden z protokołów wewnątrzdomenowego rutowania typu link-state do wyznaczania najtańszych tras połączeń z wykorzystaniem algorytmu Dijkstry. Uwzględnia liczbę skoków (hops), możliwą do osiągnięcia szybkość transmisji, opóźnienia spowodowane przeciążeniem w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAL (Phase Alternating Line)

  PAL (Phase Alteration Linę) - jeden z dwóch standardów europejskiego systemu analogowej telewizji kolorowej stanowiący ulepszoną wersję amerykańskiego systemu NTSC. PAL definiuje 625 linii poziomych ekranu z rozdzielczością 640 punktów i częstością powtarzania 25 ramek/s i w formacie 4:3.

  W systemie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONU (Optical Network Unit)

  ONU (Optical Network Unit) - wyniesiony węzeł optyczny używany w dostępowych (abonenckich) systemach światłowodowych FUL, znajdujący się od strony abonenta sieci. Stanowi de facto zakończenie telekomunikacyjnej sieci optycznej ODN w kierunku abonenta i dokonuje właściwej konwersji szerokopasmowego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLAP (On-line Transaction Processing)

  OLAP (On-line Transaction Processing) - grupa systemów bezpośredniego przetwarzania analitycznego, stanowiąca podstawowe narzędzie do podejmowania decyzji DSS, przetwarzania danych i tworzenia raportów. Cechą charakterystyczną serwerów OLAP jest: wielowymiarowy format danych, interaktywny dostęp z poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opóźnienie transmisji

  Opóźnienie transmisji - łączny czas opóźnienia transmisji danych związany głównie z propagacją sygnału przez tory telekomunikacyjne i opóźnieniem wnoszonym przez systemy centralowe oraz węzły transmisji pakietowej.

  Mniejsza szybkość propagacji sygnału elektrycznego w kablach miedzianych (ok. 0,7...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLE (Object Linking and Embedding)

  OLE (Object Linking and Embedding) - technika łączenia i osadzania obiektów (bloków informacyjnych, tekstu, grafiki) pochodzących z różnych aplikacji.

  Obiekt reprezentowany zwykle przez ikonę w pliku bieżącego dokumentu może być zmieniany przez inną aplikację dzięki funkcji osadzania OLE, która na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje normalizacyjne w telekomunikacji

  Organizacje normalizacyjne w telekomunikacji - krajowe i międzynarodowe organizacje zajmujące się problemami standaryzacji i uzgodnień w sektorze telekomunikacji i informatyki. Koordynacją międzynarodowych uzgodnień zajmuje się Joint Technical Programming Committee działający pod auspicjami 0NZ. W...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLT (Optical Line Termination)

  OLT (Optical Line Termination) - przezroczysty węzeł dostępu do sieci publicznych i transportowych (PSTN, ISDN, FR, ATM, innych).

  Węzeł OLT stanowi równocześnie zakończenie lokalnej abonenckiej linii optycznej ODN - od strony sieci telekomunikacyjnej - stosowanej w światłowodowych systemach abonenckich...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okablowanie strukturalne

  Okablowanie strukturalne - komplet elementów transmisyjnych systemu okablowania strukturalnego insta- lowanego wewnątrz budynku, pozwalający uniknąć wielu odrębnych i zróżnicowanych sieci komunikacyjnych (telefo- nicznych, pakietowych, faksowych, komputerowych, telewizji kablowej, dozoru przemysłowego czy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt

Do góry