Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KORELACJA

  KORELACJA — wpółzależność; określenie używaneprzy statystycznym opracowywaniu wynikówdoświadczeń. W wypadku gdy rozpatrujem ywpływ danego czynnika na dwie różne cechyjednocześnie, np. wpływ nawożenia na wielkośćliści buraka i na plon korzeni, możemy zauważyć,że istnieje zależność między obu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRATKA

  KRATKA — w przemyśle jajczarskim wkładkatekturowa, stanowiąca opakow anie wewnętrznejaj w skrzyni jajczarskiej, wykonana z odpowiednionadciętych pasków i złożona w lorinic kratki,w której jaja układa się pionow o, tępym końcemdo góry. K ażda warstwa kratek w skrzyni j ajczarskiejprzedzielona jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOTELNIA

  KOTELNIA — okres wy kotów owiec przypadającyu poszczególnych ras w pewnych stałych terminach;w prawidłowo prowadzonych stadachkotelnia trwa około 6 tygodni. W Polsce kotelniaw stadach owiec merynosowych odbywa sięw* listopadzie i grudniu, a w stadach ow iec długowełnistych— w styczniu i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korniszony

  Korniszony — młode, małe ogórki długości3 do 7 cm zalewane kwaśną zalewą octowąz dodatkiem czosnku, cebuli, papryki ostrej,chrzanu, gorczycy, estragonu i innych przypraw,zamykane w puszki lub słoje i pasteryzowane(-♦apertyzacja). Stanowią o strą przypraw ę dopotraw mięsnych, rybnych i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOTEW

  KOTEW — urządzenie do umocowywania belek,ościeżnic i innych części konstrukcyjnychw muizc. Kotew ma najczęściej kształt płaskownikaprzytwierdzonego jednym końcem do belki,a drugim wpuszczonego w m ur; płaskownik możeprzechodzić także przez m ur na wylot i być zakończonygwintem, na który nakłada...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korowanie drewna

  Korowanie drewna — usuw anie koryz powierzchni drewna okrągłego w celu przyspieszeniajego wysychania, ze względu na ochronęlasu lub zgodnie z wymaganiami dalszego przerobu.Po okorow aniu jednak drew no łatwiej pęka,wskutek czego jakość jego się pogarsza. Istniejekilka rodzajów korow ania, zależnie od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koper włoski

  Koper włoski  - (Foeniculum yulgarc subsp. capillaceumvar. azoicum) — roślina warzywna jadalna, leczniczai miododajna z rodziny baldaszkowatych(Um belltfcrae); zasadniczo w ieloletnia: u nas występujew upraw-ie jednorocznej lub dwuletniej.Mięsiste, zgrubiałe u dołu ogonki liściowe są spożywanejak szparagi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Peer to peer

  Peer to peer - komunikacja między równorzędnymi warstwami protokołów sieciowych („każdy z każdym”) w której wszystkie stacje robocze mają podobny stopień kontroli nad siecią - inaczej sieć równorzędna. Jest to  przeciwieństwo dawniejszych systemów przetwarzania z komputerem klasy mainframe, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEM (pole elektromagnetyczne)

  PEM (pole elektromagnetyczne) - pole powstające pod wpływem zmieniającego się prądu elektrycznego. Wyróżnią się składową elektryczną i magnetyczną PEM, przy czym w pobliżu źródła struktura PEM jest bardzo skomplikowana, natomiast w dużej odległości od źródła składowa elektryczna i magnetyczna...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentium

  Pentium - mikroprocesor z 64-bitową szyną danych i 32-bitową szyną adresową wyprodukowany (1993 r.) przez firmę Intel jako rozwinięcie rodziny popularnych proce- sorów serii x86 (80586, 586). Zawiera wiele cech charakterystycznych dla współczesnych procesorów, takich jak: arytmetyka zmienno- przecinkowa...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt

Do góry