Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KRÓLIK DZIKI

  KRÓLIK DZIKI (Oryctolagus eunieulus) — gryzońz rodziny zającowatych (Leporidae); ubarwienieszare, podbrzusze czysto białe; długośćciała z głową do 45 cm, długość ogona do 6 cm,długość stopy tylnej do 9,5 cm; latem wyrządzadotkliwe szkody w koniczynie, lucernie orazw warzywach; zimą ogryza młode...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZEW

  KRZEW — roślina wieloletnia, drewniejąca,która w odróżnieniu od drzewa rozgałęzia sictuż nad ziemią na kilka lub więcej pędów, nie wytwarzającpnia; wyrasta do kilku, wyjątkowodo kilkunastu m etrów wysokości. Granicamiędzy krzewami a drzew ami nie jest wyraźna.Wiele drzew, jeśli rosną w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRTAŃ

  KRTAŃ górny odcinek dróg oddechowychleżący pomiędzy gardłem a tchawicą; jest to narządgłosotwórczy; zrąb krtani stanowią połączoneruchomo chrząstki; wnętrze jej wysłane jest-♦błoną śluzową, która tworzy fałdy głosowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYWA DEPRESji

  KRZYWA DEPRESji — powierzchnia zwierciadławody, prostopadła do osi cieku odwadniającego;zwierciadło wody gruntowej w tereniezajmuje zasadniczo położenie poziome,gdy woda gruntowa odpływa do rowów odwadniających,powierzchnia jej zwierciadła makształt krzywej (krzywa depresji), najniższypunkt jej znajduje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUK

  KRUK (Conrus corax) — ptak z rodziny krukowatych( Corvidae), znacznie większy od wrony, zamieszkującywiększe lasy; dość rzadki już w Polsce;czarny, o metalicznym połysku; ma grubyi silny dziób; często mylony jest z gawronem;długowieczny, żyje prawie do 100 lat; gnieździsię parami na wysokim drzewie lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYWA OBJĘTOŚCI PRZEPŁYWU

  KRZYWA OBJĘTOŚCI PRZEPŁYWU — graficznieprzedstawiony związek między stanamiwody odczytanymi na wodowskazie i objętościąprzepływającej wody przez wodo wskaż; powstajeona przez naniesienie na osi rzędnych stanówwody, a na osi odciętych — odpowiadającychim objętości przepływu; przez naniesione...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwawnica pospolita

  Krwawnica pospolita (Ljrthram saflcaria)— roślina wieloletnia z rodziny krwawnicowatych(Lythraceoe); występuje w całym krajuw wilgotnych zaroślach i na podmokłsch łąkach;kwiaty różowo-fioletowe, zawierają glukozy dy,garbniki i antocyjan i są stosowane w medycynieludowej przy krwawych biegunkach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYWICA

  KRZYWICA — choroba młodych, rosnącychjeszcze zwierząt, spowodowana brakiem w organizmie—►witaminy D oraz niehigienicznymiwarunkami utrzymania. Najczęściej występujeu odstawionych od matki prosiąt, karmionychjednostronnie odpadkami kuchennymi i u psów;u zwierząt chorych pojawiają się kurcze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRWIOMOCZ

  KRWIOMOCZ — objaw choroby polegającyna tym. że w moczu zwierzęcia pojawia się domieszkakrwi; występuje u zwierząt najczęściejprzy -^leptospirozie i — piroplazmozle (u bydła);poza tym krwiomocz może występować w chorobachnerek, pęcherza moczowego lub cewkimoczowej, a u samic — także narządów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROKOSZ BARWIERSKI

  KROKOSZ BARWIERSKI (Canhowus tinctorlus)— jednoroczna roślina z rodziny złożonych(Compositae); uprawiano go kiedyś w Polscejako roślinę barwnikową oraz jako oleistą,nasiona bowiem zawierają 17—24% oleju, którytłoczony z nasion łuszczonych nadaje się do spożycia,a z nie łuszczonych — do celów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 483

  praca w formacie txt

Do góry