Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rdzeń kręgowy

  Rdzeń kręgowy jest najniższym poziomem ośrodkowego układu nerwowego (pod wieloma względami również jego najprostszą częścią). Jego zadaniem jest między innymi przekazywanie informacji czuciowych z receptorów skórnych, stawowych, mięśniowych kończyn i tułowia oraz z narządów wewnętrznych na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pień mózgu

  Pień mózgu tworzą trzy połączone ze sobą struktury położone nad rdzeniem kręgowym: rdzeń przedłużony, most i śródmózgowie (ryc. 1.14). Znajduje się w nich wiele skupisk komórek nerwowych, które biorą udział w procesach sterowania ruchem. Nerwy czaszkowe, których jądra są rozmieszczone w całym pniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Móżdżek

  Móżdżek zawiera ogromną liczbę komórek nerwowych, więcej niż jakakolwiek inna część ośrodkowego układu nerwowego (z korą mózgu włącznie), mimo to neurony te tworzą dość przejrzystą i dzięki temu dobrze poznaną strukturę. Do móżdżku dochodzą informacje czuciowe - wstępujące z rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synapsy elektryczne

  W przeciwieństwie do wyżej omówionych, synapsy elektryczne nie są charakterystyczne wyłącznie dla neuronów (znaleziono je np. w komórkach glejowych, komórkach mięśnia sercowego, wątroby, które dzięki temu mogą w ograniczonym zakresie również komunikować się między sobą). W układzie nerwowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywergencja i konwergencja

  Średnio na jednym neuronie znajduje się około 10 tysięcy synaps, choć różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami neuronów są znaczne (najwięcej synaps -do 150 tysięcy - stwierdzono dotychczas na komórkach gruszko watych kory móżdżku). Do komórki nerwowej danego typu dochodzą więc informacje z wielu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błonowy potencjał spoczynkowy

  Błona komórkowa jest zbudowana z podwójnej warstwy lipidów, w którą wbudowane są cząsteczki białka. Oddziela ona cytoplazmę od płynu zewnątrzko-mórkowego, czyli dwa przewodzące prąd elektrolity. Dzięki temu działa jak kondensator. Na jej zewnętrznej powierzchni gromadzą się ładunki dodatnie, a po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /7 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potencjał czynnościowy

  Potencjał czynnościowy jest świadectwem pobudzenia neuronu (najczęściej wskutek aktywności synaps, znajdujących się na jego ciele komórkowym i den-drytach). Analizę potencjału czynnościowego z początku prowadzono na olbrzymich aksonach kałamamicy, których rozmiary (średnica osiąga nawet 1 mm)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA I CZYNNOŚĆ UKŁADU NERWOWEGO

  Skomplikowany, wielokomórkowy organizm, jakim jest ciało ludzkie, wymaga mechanizmów sterujących i kontrolujących jego pracę, tak by wszystkie części organizmu działały w sposób skoordynowany, uporządkowany i wydajny. Szybką i precyzyjną regulację umożliwia układ nerwowy, który rejestruje aktywność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewodzenie nerwowe

  Sygnał w postaci potencjału czynnościowego (impuls nerwowy) generowany jest najczęściej we wzgórku aksonu, a następnie jest przewodzony aż do zakończeń presynaptycznych i poprzez synapsy przekazywany na kolejne neurony lub efelc-tory. W warunkach fizjologicznych przewodzenie odbywa się zawsze w kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /5 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki glejowe

  Strukturalną i funkcjonalną jednostką układu nerwowego wszystkich zwierząt oraz człowieka jest komórka nerwowa, czyli neuron, jednakże w układzie nerwowym występują także komórki glejowe, które nie uczestniczą bezpośrednio w przetwarzaniu informacji i przewodzeniu sygnałów, pełnią za to wiele...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 669

  praca w formacie txt

Do góry