Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KUMULACJA

  KUMULACJA — gromadzenie się substancjiaktywnej w organizmach ludzi lub zwierząt w wynikusumowania się poszczególnych dawek; zjawiskoto jest niekiedy wykorzystywane do obniżenianorm zużycia substancji toksycznej; małymibowiem dawkami często stosowanymi możnaosiągnąć znacznie lepsze wyniki niż jedną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUCIE KONI

  KUCIE KONI — zabieg polegający na wystruganiumartwego rogu kopytowego, dopasowaniui przybiciu podkowy. Celem kucia jest zabezpieczeniekopyt konia przed nadmiernym ścieraniemsię na twardych drogach; ze względu na ciągłe narastanierogu kopytowego niezbędne jest przekuwaniekoni co 4—6 tygodni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUCZKI

  KUCZKI — garście ściętej trawy lub roślin motylkowychrozstawione do suszenia w ten sposób,że u dołu stoją szeroko, a u góry są tylko skręconespiralnie lub przewiązane wiązadłem z kilkuźdźbeł.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUDEŁKA Szczęsny

  KUDEŁKA Szczęsny (1844— 1917) — przyrodniki rolnik, nauczyciel szkół rolniczych w 2abikowiei Dubianach; prowadził plantację nasiennąburaka cukrowego na Podolu; autor podręczników„Choroby roślin gospodarskich, ichprzyczyny i środki zaradcze” (1881) oraz „Burakcukrowy i jego uprawa”...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUKLIK

  KUKLIK (Geum sp.) — roślina z rodziny różowatych(Rosaceae). Na wilgotnych i mokrych łąkachczęsto występuje k u k l i k z w i s ł y (GeumrivaJe); jest to chwast wieloletni, rozłogowy ; gdywystępuje liczniej, dość trudno go zwalczyć; kwiatykuklika zwisłego są wewnątrz żółte, zewnątrzczerwono...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA WODNA

  KULTURA WODNA, hydro p o n ik a — uprawaroślin na pożywkach wodnych; istnieją dwazasadnicze warianty tego systemu: kultury żwirowei hydroponiki z zastosowaniem wilgotnejściółki. Kultury żwirowe polegające na uprawieroślin w basenach wypełnionych żwirem polewanympożywką stosowane były m. in. w U.S.A.i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULWIEĆ Kazimierz

  KULWIEĆ Kazimierz (1871— 1939) — entomolog;wzorując się na placówce prowadzonejprzez Z. Mokrzeckiego w Symferopolu, zorganizowałw roku 1904 pierwszą na ziemiach polskichPracownię Naukowy do badań nad chorobamii szkodnikami roślin w Warszawie przy TowarzystwieOgrodniczym Warszawskim.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROKIEW

  KROKIEW — belka dźwigająca bezpośredniopokrycie dachu, ustawiona prostopadle do okapu.W budowlach o małej rozpiętości krokwiestanowią często jedyną konstrukcję nośną dachujednospadowego. W innych rozwiązaniachkrokwie mogą wchodzić w skład więzarów dachowychlub tylko podtrzymywać pokrycie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUCIE

  KUCIE — rodzaj obróbki plastycznej metali,polegającej na zmianie kształtu przekuwanegomateriału; kucie może się odbywać na gorąco lubna zimno, może być wykonywane ręcznie lubmechanicznie za pomocą młotów mechanicznychlub pneumatycznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRWIŚCIĄG

  KRWIŚCIĄG (Sanguisorba sp.) — roślina z rodzinyróżowatych (Rosaceae). K r w i ś c i ą gl e k a r s k i (Sanguisorba oficinalis) występujena wilgotnych łąkach; ma właściwości lecznicze;jest rośliną wieloletnią. Mała domieszka do paszyjest korzystna, jednak w wypadku nadmiernegowystępowania na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt

Do góry