Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LINIA

  LINIA — 1) w zootechnice grupa zwierząt szeregunastępujących po sobie pokoleń, wywodzącychsię od wspólnego wybitnego przodka (tzw.założyciela linii), u których występują w mniejszymlub większym stopniu jego charakterystycznecechy (lub cecha). Jeśli tym wspólnym przodkiemjest samiec, to mamy do czynienia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEŚNICTWO

  LEŚNICTWO — 1) dziedzina gospodarki narodowejobejmująca całokształt produkcji leśnej(drewna i użytków ubocznych). 2) jednostka gospodarczaw administracji leśnej, obejmująca powierzchnięod 500 do 3000 ha; część składowanadleśnictwa, zarządzana przez leśniczego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINIENIE

  LINIENIE, linka — wypadanie starych włosówu zwierząt i wyrastanie nowych; rozróżniamyl i n i e n i e s t a ł e (np. u owiec cienkorunnychwełna wypada przez cały rok, a u konia — włosyz ogona i grzywy) i l i n i e n i e o k r e s o w e(sezonowe), powodujące zmianę całej okrywyw krótkim czasie; w naszym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEŚNICZY

  LEŚNICZY — pracownik administracji leśnej,podlegający nadleśniczemu, kierujący gospodarkąna terenie powierzonego mu leśnictwa; powinienmieć w' zasadzie średnie wykształcenie zawodowa(technik leśny). W Polsce przy nadleśnictwach,poza leśniczymi prowadzącymi leśnictwa państwowa,istnieją także...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LICINEK TARNINACZEK

  LICINEK TARNINACZEK (Argyresthia ephippitila)— motyl z rodziny namiotnikowatych(Hypo nomem idąc) ; gąsienice długości do 12 mm,żółtozielone o ciemnobrązowej głowie i takiejżetarczce grzbietowej, z trzema parami nóg tułowiowychi pięcioma parami przynóży odwłokowych,osnuwają luźną przędzą pąki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEPORYD

  LEPORYD — hipotetyczny mieszaniec międzygatunkowykrólika domowego z zającem. Dośćrozpowszechniony dawniej pogląd o możliwościuzyskiwania takich mieszańców został ostatecznieodrzucony po wielu wnikliwych badaniach,królik bowiem zbyt różni się pod względembiologicznym od zająca (należą do dwuodrębnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIEBIG Justus

  LIEBIG Justus (1803—1873) — uczony niemiecki;stworzył podstawy chemii rolnej; dokonałsyntezy licznych związków organicznych; głównejego prace dotyczyły odżywiania się roślin orazżywienia zwierząt. L. napisał również szereg dzieł,m. in. „Grundsatze der Agnculturchemie'’ (Podstawychemii rolnej)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „KWAŚNE TRAWY”

  „KWAŚNE TRAWY” — termin używanyw starszym piśmiennictwie, a spotykany czasamii obecnie; przeważnie bywa używany jako określenieroślinności łąk mokrych, głównie higrofilnychturzyc; nie ma on logicznego uzasadnienia i używanietego terminu często staje się pośrednio przyczynąszkód wyrządzonych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LASECZKA SIENNA

  LASECZKA SIENNA (Bacillus subtilis) — bakteriaw kształcie laseczki, rozkładająca białko;przy rozkładzie białka uwalnia się amoniak;bakteria ta często powoduje silne zagrzewanie sięwilgotnego siana, na którym rozwija się dająckolonie widoczne gołym okiem w postaci białejpajęczynki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIAT

  KWIAT — 1) narząd u roślin okrytonasiennych(-♦okrytonasienne) służący do rozmnażania płciowego;składa się z okwiatu, tj. działek kielichai płatków korony różnorodnie zabarwionych, orazpręcików (-> pręcik) i słupków (-> słupek). Kwiatymogą być; o b u p ł c i o we, gdy zawierająi słupki i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 030

  praca w formacie txt

Do góry