Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LUBIENIECKI Julian

  LUBIENIECKI Julian (1803—1862) — wybitnypszczelarz-praktyk, dobry organizator i nauczyciel,autor pierwszego polskiego podręcznika dlapszczelarzy; w' 1857 r. założył w' Przemyślanachk/Lwowa pierwszą w Polsce stalą szkolę pszczelarską,która wydała licznych fachowców; przezdługie lata pisywał artykuły do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚCIOWY JĘZYCZEK

  LIŚCIOWY JĘZYCZEK — błoniasty twór występującyna granicy pochwy i blaszki liściowejtraw, otaczający źdźbło lub pęd, chroniący przeddostaniem się do wnętrza pochwy wody i drobnoustrojóworaz ich rozwojem wewnątrz pochwy;kształt języczka jest jedną z cech charakterystycznychdanego gatunku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĄKA

  ŁĄKA — obszar pokryty przeważnie wieloletniąrośłinnością zielną (trawy, turzyce, ro ślinymotylkowe itp.) gęsto rosnącą, splecionąkorzeniami i kłączami w jednolitą darń. Z biorowiskaroślin łąkowych są różne w zależnościod rodzaju gleby, jej wilgotności, tem peratury,klim atu, pielęgnowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

  LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE (LZS) —m ilow a wiejska organizacja sportowo-turystyczna,której celem jest popularyzowanie, rozwijaniei podnoszenie poziomu różnych form wychowaniafizycznego, sportu i turystyki oraz prowadzeniedziałalności społecznej i kulturalnej.Do najlepiej rozbudowanych sekcji w LZSnależą; sekcja...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚCIOZWÓJ ZIEMNIAKÓW

  LIŚCIOZWÓJ ZIEMNIAKÓW — choroba wirusow'aziemniaków. O b j a w y : w roku zakażenia(objawy pierwotne) listki, zwłaszcza liścigórnych, zgrubiałe, pozwijane łyżkowato; najmłodszeJistki sczerwieniaie lub zżółkłe; w drugimroku (objawy wtórne) liście na całcj rośliniezwinięte łyżkowato lub lejkowato...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUMEN

  LUMEN — jednostka strumienia świetlnego.Jeżeli w środku wydrążonej kuli o promieniu 1 mumieści się źródło światła o światłości jednej-♦kandeli, to na powierzchnię 1 m 2 tej kuli padastrumień świetlny wielkości 1 lumena.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIZAWOŚĆ

  LIZAWOŚĆ — choroba zwierząt objawiającasię lizaniem, ogryzaniem, a nawet połykaniemróżnych ciał niejadalnych; występuje u bydłai u kóz najczęściej pod koniec zimy, a więc podłuższym okresie karmienia wyłącznie paszaminiepełnowartościowymi. Powodem lizawości jestniedobór składników mineralnych w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUTOWANIE

  LUTOWANIE — łączenie dwóch części metalowychza pomocą spoiwa Gut u) z bardziejtopliwego metalu niż łączone części. Lutowieściśle przywiera do łączonych, dobrze oczyszczonychpłaszczyzn tworząc spoinę. Podstawowymwarunkiem wykonania dobrej spoiny jest dokładneoczyszczenie łączonych płaszczyzn. W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lizol

  Lizol— łatwo rozpuszczalny w wodzie środekodkażający i bakteriobójczy; stosuje się go:zewnętrznie — jako 1—3%-owy roztw ór — doodkażania rąk, narzędzi i skóry, jak o 0,5%-owyroztwór — do płukania dróg rodnych, jako 1—2%-owy roztwór — do zwalczania wszawicyi świerzbu; wewnętrznie podaje się go koniom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁASICA

  ŁASICA (Mustela nivalis) — drapieżny ssak z rodzinyłasicowatych (M ustelidae); pospolity w Polsce;długości 17—24 cm ; wierzch ciała i ogonbrązowoczekoladowe, spód biały; często spotykanana polach uprawnych i zabudowaniach; żywisię głównie gryzoniami (nom iki, myszy, szczury),łowiąc ich więcej niż...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt

Do góry