Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Receptory mięśniowe

  Wrzeciona mięśniowe są receptorami o skomplikowanej budowie i nie tylko są źródłem informacji aferentnych, ale mają specjalne włókna mięśniowe, które są unerwione ruchowo przez motoneurony y. Bodźcem adekwatnym dla wrzeciona jest rozciąganie mięśni, które wywołuje pobudzenie zakończeń pierwotnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruchy rdzeniowe

  Na najwyższych piętrach ośrodkowego układu nerwowego (przede wszystkim w korze mózgu) informacja przekazywana drogami wstępującymi z receptorów jest wykorzystywana między innymi do planowania ruchów, natomiast na poziomie rdzenia kręgowego koordynacja pracy mięśni synergistycznych (współdziałających) i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory wzroku

  Człowiek widzi tylko wąski zakres promieniowania elektromagnetycznego, o długości fali 400-750 nm. Wiązka fali elektromagnetycznej wpadająca przez źrenicę zostaje załamana przez złożony układ optyczny oka (rogówka, ciecz wodnista komory przedniej oka, soczewka, ciało szkliste) i dochodzi do siatkówki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /6 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuk odruchowy

  Łuk odruchowy, czyli droga, po jakiej przebiega impuls od receptora do efektora, składa się zawsze z pięciu elementów: receptora, drogi dośrodkowej, ośrodka odruchu, drogi odśrodkowej i efektora. W zależności od typu odruchu receptorem najczęściej jest wrzeciono mięśniowe, receptor ścięgnisty lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory słuchu

  Zakres częstotliwości dźwięków słyszanych przez człowieka wynosi od 16 do 20 000 Hz i w miarę starzenia zmniejsza się, szczególnie w zakresie wyższych częstotliwości. Fala akustyczna dociera z powietrza do przewodu słuchowego zewnętrznego i wywołuje drgania błony bębenkowej, przenoszone następnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Półkule mózgu

  Prawa i lewa półkula, oddzielone od siebie szczeliną podłużną mózgu, tworzą największą część ludzkiego mózgowia, a ich funkcje związane są między innymi ze świadomym odczuwaniem, planowaniem ruchów, procesami poznawczymi, pamięcią, emocjami i mową. Powierzchnię półkul pokrywa kora mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /8 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruch na rozciąganie

  Najbardziej znanym odruchem na rozciąganie jest odruch kolanowy, polegający na skurczu mięśnia czworogłowego uda po uderzeniu w jego ścięgno poniżej rzepki (a więc gwałtowne rozciągnięcie jego włókien), oraz odruch skokowy z mięśnia trójgłowego łydki, wywoływany po uderzeniu w ścięgno Achillesa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /5 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory równowagi

  Receptory równowagi są w zasadzie mechanoreceptorami, które pobudzane są przez odkształcenia mechaniczne. Znajdują się one w narządzie przedsionkowym w uchu wewnętrznym, po obu stronach głowy; Narząd przedsionkowy składa się z błędnika kostnego i leżącego wewnątrz błędnika błoniastego. Błędnik...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzymózgowie

  Międzymózgowie tworzą dwie główne struktury: wzgórze i podwzgórze.

  Wzgórze leży powyżej śródmózgowia, wciśnięte pomiędzy półkule mózgu, rozdzielone jest na prawą i lewą część przez komorę trzecią. Składa się z wielu skupisk istoty szarej (jąder), poprzedzielanych wąskimi pasmami istoty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomiczna organizacja ośrodkowego układu nerwowego

  Znajomość struktury układu nerwowego i dróg przekazywania informacji pomiędzy jego poszczególnymi częściami jest niezbędna do zrozumienia pełnionych przez nie funkcji. Wspomniano już, że układ nerwowy człowieka składa się z dziesiątek miliardów neuronów, z których każdy tworzy od kilku do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 916

  praca w formacie txt

Do góry