Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PSDN (Public Switched Data Network)

  PSDN (Public Switched Data Network) - publiczna sieć transmisji danych działająca w trybie pakietowym. Pierwotna oferta szybkości w tych sieciach wynosiła 64 kb/s, obecnie jest możliwy dostęp o odpowiedniej przepływności w zakresie od 64 kb/s do 2 Mb/s - negocjowany między abonentem a usługodawcą...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetwarzanie rozproszone

  Przetwarzanie rozproszone - sposób przetwarzania danych stanowiący przeciwieństwo scentralizowanego modelu przetwarzania, mający na celu przyspieszenie działania przez jednoczesne wykonywanie operacji w kilku systemach komputerowych (także serwerach) z wieloma bazami danych - połączonych wspólnie przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSK (Phase Shift Keying)

  PSK (Phase Shift Keying) - wersja modulacji fazy PM, będąca jedną z powszechnie stosowanych technik modulacji sygnału dla przebiegów cyfrowych, w której wartość binarna jest określana przez wielkość kąta przesunięcia fazy w stosunku do przyjętej i ustalonej wartości początkowej.

  W dwuwartościowej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetwarzanie wieloprocesorowe

  Przetwarzanie wieloprocesorowe - sposób na zwiększenie mocy komputerowego systemu przetwarzania danych lub serwera przez implementację architektury wieloprocesorowej, zamiast tradycyjnej architektury jedno- procesorowej. Rozwiązania wieloprocesorowe są oparte na następujących architekturach przetwarzania:

  •...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełącznik webowy

  Przełącznik webowy - rodzaj przełącznika sieciowego IP, optymalnie obsługującego aplikacje w środowisku webowym - a więc przeznaczony dla szybkich aplikacji biznesowych (handel elektroniczny, finanse), obsługi wirtyn WWW i innych usług świadczonych przez sieć Internet, intranety i ekstranety...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSNR (Peak Signal to Noise Ratio)

  PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) - metoda obiektywnej oceny jakości obrazów, zwłaszcza sekwencji wizyjnych. Nadaje się do porównywania jakości obrazów jedynie o takim samym charakterze zniekształceń.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełącznik trasujący (Layer-3 Switch)

  Przełącznik trasujący (Layer-3 Switch) - jedno z nowszych, często stosowanych rozwiązań przełącznika sieciowego, wyposażonego w umiejętność wyznaczania marszruty pakietów (czyli trasowania) przez sieć, lecz operującego nie tylko w drugiej, ale i w trzeciej warstwie modelu OSI.

  Przełącznik...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protokół ES-IS (End System to Intermediate System)

  Protokół ES-IS (End System to Intermediate System) - jeden z protokołów współdziałania przy wyborze trasy między systemem końcowym ES (End System) z hostem a systemami pośrednimi IS (Intermediate System) zawierającymi rutery. Protokół ES-IS (ISO 95-42) sam zbiera informacje o konfiguracji topologii sieci...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełącznica główna

  Przełącznica główna - centralny budynkowy punkt dystrybucyjny, w którym zbiegają się gwiaździście:

  tradycyjne miedziane łącza telefoniczne;

  miejskie łącza telekomunikacyjne o podwyższonej przepływności (2 Mb/s, 155 Mb/s);

  łącza komputerowej magistrali metropolitalnej MAN (zwykle 100...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protokół IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)

  Protokół IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) - jeden z protokołów wyboru optymalnej ścieżki między systemami pośrednimi IS (Intermediate System) zawierającymi rutery (bez hostów) - predysponowany do wyznaczania połączeń wewnątrz domen, a także w połączeniach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /699

  praca w formacie txt

Do góry