Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PVC (Permanent Virtual Circuit)

  PVC (Permanent Virtual Circuit) - stałe połączenia wirtualne ustanawiane w sposób trwały przez operatora sieci pakietowej (X.25, Frame Relay) między użytkownikami końcowymi, zawsze przed rozpoczęciem transmisji.

  Połączenia PVC są odpowiednikami łączy dzierżawionych w telekomunikacji, łączą dwa...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PVM (Parallel Virtual Machine)

  PVM (Parallel Virtual Machine) - wirtualny system obliczeniowy pozwalający na wykorzystanie wielu komputerów klasy UNIX - działających w sieci heterogenicznej - jako jednego dużego komputera równoległego. Dzięki temu złożone problemy obliczeniowe są rozwiązywane przez połączoną moc obliczeniową...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyłącza interfejsowe

  Przyłącza interfejsowe - styki łączy sieciowych, nazywane interfejsami, używane w urządzeniach sieci kom- puterowych na poziomie warstwy fizycznej modelu ISO/OSI między urządzeniami DTE użytkownika a urządzeniami zakończenia łącza transmisji danych DCE. Interfejsy sieciowe (styki) opisują cztery grupy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeplot

  Przeplot - w telekomunikacji zmiana kolejności nadawania bitów informacyjnych (interleaving) transmitowanego sygnału, stosowana zwykle w nadajnikach radiowych, skojarzona z operacją rozplotu (deinterleaving) przy odbiorze tego samego sygnału przez układ odbiorczy.

  Polega na rozpraszaniu w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetwarzanie sygnału głosu

  Przetwarzanie sygnału głosu - wiele sposobów wpływania na kształt i postać analogowego bądź cyfrowego sygnału mowy, stosowanych w telefonii komputerowe CTI lub transmisji głosu na odległość, przez: filtrację, analizę, rejestrację, kodowanie, cyfryzację, kwantyzację, kom-presję, pamiętanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepływność binarna

  Przepływność binarna - parametr określający zdolność kanału do przenoszenia informacji binarnej, to znaczy określa, ile bitów danych można przesłać w ciągu 1 sekundy przez konkretne medium transmisyjne.

  Przepływność binarna dla przebiegów cyfrowych jest wyrażana w bitach na sekundę (b/s, kb/s...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PS ELFEXT (PowerSum Equal Level Far-End Crosstalk)

  PS ELFEXT (PowerSum Equal Level Far-End Crosstalk) - parametr przesłuchu zdalnego FE)CT, pozwalający określić przydatność kabla miedzianego do przekazów korzystających z wieloparowych transmisji w trybie pełnego dupleksu. Określa sumę zakłóceń FEXT pochodzących od wielu par znajdujących się w tym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerwanie

  Przerwanie - sygnał przesłany do systemu komputerowego (komputera), że nastąpiło wydarzenie przerywające normalny proces działania, wymagające natychmiastowego podjęcia specjalnej procedury - związanej z obsługą konkretnego typu przerwania.

  Przerwania w komputerach klasyfikuje się w trzech grupach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PS NEXT (PowerSum Near-End Crosstalk)

  PS NEXT (PowerSum Near-End Crosstalk) - parametr przesłuchu zbliżnego NEXT w miedzianych torach kablowych, obejmujący sumarycznie wpływ zakłóceń pochodzących od wielu par znajdujących się w kablu telekomunikacyjnym (najczęściej 4 pary w kablu).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłuchy kablowe

  Przesłuchy kablowe - zjawisko przenikania sygnału (inaczej przeniki kablowe) między sąsiadującymi w kablumiedzianym parami przewodów. Zbyt duża wielkość przesłuchów staje się przyczyną zakłóceń w przesyłaniu sygnałów, aż do zupełnego zaniku transmisji użytkowej.

  Przesłuchy w torach kablowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt

Do góry