Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Roaming

  Roaming - usługa automatycznego przenoszenia łączności komórkowej, polegająca na obsłudze terminalu komórkowego przez niemacierzystego operatora sieci - działającego na tym samym, częściowo pokrywającym się lub zupełnie odrębnym obszarze objętym systemem komunikacji ruchowej.

  Przenoszenie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RISC (Reduced Instruction Set Computer)

  RISC (Reduced Instruction Set Computer) - mikroproceor z ograniczonym zestawem rozkazów (zwykle do 128 najczęściej stosowanych instrukcji) języka asemblero- wego, również przetwarzanie z zastosowaniem tych procesorów. Procesory RISC, używane zwykle w stacjach roboczych do aplikacji multimedialnych, są o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Replikacja

  Replikacja - powielanie zawartości bazy danych w różnych miejscach sieci celem przyspieszenia dostępu do zbiorów informacji. Tworzenie replik katalogowych w wielu miejscach sieci wraz z bieżącą ich aktualizacją znacznie zwiększa liczbę równoczesnych zapytań kierowanych do usług...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retraining

  Retraining - funkcja implementowana w modemach dla automatycznej adaptacji szybkości transmisji do jakości linii przesyłowej. Adaptacja ta następuje samoczynnie w górę (fali forward), jak też w dół (fali back), zawsze gdy następuje zmiana parametrów linii telefonicznej.

  Adaptacja szybkości dokonuje się...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RF (Radio Frequency)

  RF (Radio Frequency) - zakres częstotliwości fal radiowych przyjmowany umownie od 10 kHz w górę, do granicy fal podczerwieni (bez światła widzialnego), czyli do częstotliwości ok. 300 GHz (EHF). Obejmuje wiele podzakresów fal o różnych własnościach, aplikacjach i cechach propaga- cyjnych (VLF, LF, MF...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RFC (Request For Comments)

  RFC (Request For Comments) - składnica dokładnie ponumerowanych tematycznie dokumentów dotyczących serii, wersji i typów protokołów komunikacyjnych implementowanych w sieciach. Zbiory RFC są periodycznie uaktualniane, a bieżąca informacja o ich stanie jest udostępniana przez międzynarodową organizację...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RIP (Routing Information Protocol)

  RIP (Routing Information Protocol) - tradycyjny protokół wewnątrzdomenowego wektorowego wyboru trasy, używany w sieciach TCP/IP, także XNS (Xerox) i SPX/IPX (Novell), i stosujący algorytm distance-vector do wyznaczania trasy połączeń. Rutery z protokołem RIP okresowo rozsyłają do sąsiednich ruterów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RC5

  RC5 - silny i bezpieczny algorytm kryptograficzny o zmiennej długości klucza szyfrowego, dostosowywany do wymagań użytkownika. Długość klucza może zawierać się w granicach 0-2048 bitów, szyfrowany blok wejściowy może mieć 32,64 lub 128 bitów, a liczba operacji szyfrowania od 10 do rund. Umożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ramka PCM

  Ramka PCM - znormalizowany kanał rozmowny o przepływności 64 kb/s, będący podstawą do tworzenia strumieni cyfrowych o dużej przepływności przez łączenie pojedynczych kanałów metodą zwielokrotnienia cyfrowego z podziałem czasowym TDM.

  Ramkowanie PCM umożliwia wprowadzenie pojedynczych bajtów z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDS (Radio Data System)

  RDS (Radio Data System) - cyfrowy system nadawania informacji dodatkowej podczas emisji w kanałach radiofonii UKF/FM.

  Za pomocą systemu RDS można przez sieć nadajników UKF/FM (pasmo górne) przesyłać informacje tekstowe i in. bieżące informacje do stacjonarnych bądź ruchomych radioodbiorników...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /925

  praca w formacie txt

Do góry