Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SAR (Specific Absorption Rate)

  SAR (Specific Absorption Rate) - absorpcyjność, podstawowy współczynnik określający moc absorbowanych fal radiowych (od 0 do 300 GHz) przypadającą na jednostkę masy eksponowanej tkanki żywego organizmu (np. człowieka), wyrażany w watach na kilogram wagi (W/kg).

  Może być definiowany dla całego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rutowanie rozproszone

  Rutowanie rozproszone - efektywne rozwiązanie trasowania, w którym każde urządzenie dostępowe sieci Ethernet lub ATM jest jednocześnie przełącznikiem brzegowym (warstwa 2) i ruterem (warstwa 3).

  Każde urządzenie dostępowe z możliwością trasowania włączone jest do wszystkich sieci wirtualnych, w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rutowanie centralne

  Rutowanie centralne - historycznie pierwszy i nadal stosowany sposób ustalania trasy w sieciach ATM polegający na instalacji jednego dużego, szybkiego i „inte- ligentnego" rutera, włączonego jednocześnie do wielu (wszystkich) segmentów sieci Wirtualnych. Ze względu na ograniczoną wydajność, skalowalność...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rutowanie dynamiczne

  Rutowanie dynamiczne - sposób wyznaczania przebiegu trasy pakietów przez złożoną sieć teleinformatyczną, który na bieżąco uwzględnia:

  dynamiczny charakter zmian w topologii sieci,

  aktualny stan natężenia trafiku w poszczególnych węzłach i ścieżkach komunikacyjnych oraz

  zmiany w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rutowanie filtrujące

  Rutowanie filtrujące - dodatkowa cecha implementowana w prostych ruterach w celu śledzenia i rejestrowania informacji związanych z bezpieczeństwem lokalnego hosta i jego sieci.

  Rutery tego typu mogą realizować ograniczone filtrowanie także w odniesieniu do innych protokołów, jakich jak: IPX NetWare...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruter dostępowy

  Ruter dostępowy - odmiana rutera sprzęgającego sieci lokalne LAN ze światem zewnętrznym. Ich podstawowym zadaniem jest ekspediowanie przez łącze komunikacyjne z siecią WAN pakietów generowanych w sieciach LAN - do innego rutera znajdującego się po drugiej stronie tego łącza. Ruter dostępowy może...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rutowanie (routing)

  Rutowanie (routing) - metoda kierowania ruchem i filtracją pakietów w sieciach zawierających rutery. Pośród wielu sposobów rutowania rozróżnia się dwa tryby wyboru połączeń: statyczny i dynamiczny.

  W trybie statycznym topologia sieci i tras połączeń jest określana i wprowadzana do tablic...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RTP (Real Time Transport Protocol)

  RTP (Real Time Transport Protocol) - protokół transportowy przeznaczony do transmisji danych multimedialnych w czasie rzeczywistym, także pomocny w realizacji usług interaktywnych audio lub wideo. Protokół RTP nie zawiera wprawdzie mechanizmów zapewniających odpowiednie parametry czasowe transmisji, ale ma...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RS 423 (RS 423A)

  RS 423 (RS 423A) - standard interfejsu transmisji szeregowej stanowiący rozszerzenie RS 232C. Modyfikacja polega głównie na zdefiniowaniu obwodu transmisyjnego, składającego się z niesymetrycznego nadajnika, symetrycznego (różnicowego) odbiornika i linii transmisyjnej. Zmiana ta zwiększa zasięg transmisji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RTS (Real Time System)

  RTS (Real Time System) - system komputerowy specjalnie zaprojektowany i przeznaczony do natychmiastowej reakcji na zjawiska zachodzące w świecie rzeczywistym (real time), będący całkowitym przeciwieństwem systemów komputerowych działających w trybie wsadowym (batch). Do realizacji przekazów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt

Do góry