Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SDLC (Synchronous Data Link Protocol)

  SDLC (Synchronous Data Link Protocol) - jeden z pierwszych synchronicznych protokołów komunikacyjnych o orientacji bitowej, współpracujący z protokołem SNA/SDLC, opracowany i udostępniany przez IBM w latach 70. Protokół SDLC  zbliżony, ale podrzędny w stosunku do HDLC - stosuje typowy format ramki HDLC...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SBS (Stimulated Brillouin Scattering)

  SBS (Stimulated Brillouin Scattering) - nieliniowe, wymuszone rozpraszanie Brillouina, występujące we włóknie światłowodowym w systemach transmisyjnych z modulacją amplitudy. Polega na wzajemnym oddziaływaniu fal świetlnych i akustycznych, co powoduje wieloraką przemianę częstotliwości, łącznie z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAS (Single Attachment Station)

  SAS (Single Attachment Station) - typowa stacja robocza włączana do sieci optycznej FDDI (także nazwa architektury takiej sieci) za pomocą pojedynczego pierścienia światłowodowego. Przyłączenie stacji do podwójnego pierścienia sieci FDDI (tor podstawowy i dodatkowy) dokonuje się wyłącznie za...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  S-HTTP (Secure HTTP)

  S-HTTP (Secure HTTP) - wersja bezpiecznego protokołu hipertekstowego HTTP, zawierająca mechanizmy ochrony sesji aplikacyjnych (warstwa aplikacji w modelu ISO/OSI) - prowadzonych między klientem a serwerem sieciowym z zachowaniem wszelkich standardowych funkcji oferowanych przez HTTP.

  Do utajniania przekazów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  S-PCN (Satellite PCN)

  S-PCN (Satellite PCN) - klasa systemów satelitarnej komunikacji osobistej, projektowana z myślą o wykorzystaniu satelitów telekomunikacyjnych krążących przede wszystkim na niskich orbitach LEO, ostatnio także na średnich orbitach MEO/ICO, a w przyszłości na orbicie geostacjonarnej GEO.

  Orbity systemów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  S-UMTS (Satelite-UMTS)

  S-UMTS (Satelite-UMTS) - satelitarny segment systemu radiokomunikacyjnego trzeciej generacji UMTS (IMT- 2000), stanowiący uzupełnienie segmentu naziemnego, oparty na satelitach telekomunikacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAN (Storage Area Network)

  SAN (Storage Area Network) - koncepcja dwukierunkowej lokalnej lub kampusowej sieci komputerowej, umożliwia bezpośrednie łączenie serwerów bazodanowych, plikowych i aplikacyjnych z superkomputerami i zdalnymi pamięciami masowymi o dużych pojemnościach.

  Urządzenia sieci komunikują się za...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rutowanie statyczne

  Rutowanie statyczne - najprostsza i najstarsza metoda wyboru ścieżek transportowych przez sieć za pomocą ruterów, ustalana arbitralnie i w trwały sposób przez administratora. W razie awarii ścieżki administrator sam przeprogramowuje rutery ustalając wg swojej wiedzy nową drogę dla pakietów. Rutowanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAP (Service Advertising Protocol)

  SAP (Service Advertising Protocol) - protokół stosowany w sieciach NetWare do rozsyłania informacji o swoich usługach, gotowości do działania i własnej lokalizacji w sieci. Z komunikatów protokołu SAP korzystają stacje robocze sieci LAN do lokalizacji sieciowych serwerów (bazodanowych, faksowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RxD (Receive Data)

  RxD (Receive Data) - podstawowa linia fizyczna (RxD, RD), zdefiniowana w standardzie szeregowym RS 232, do przenoszenia informacji jako odbiór danych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt

Do góry