Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MĄCZNIAK WŁAŚCIWY BEGONII

  MĄCZNIAK WŁAŚCIWY BEGONII — chorobagrzybowa begonii. O b j a w y : na liściach,ich ogonkach i na szypułkach kwiatowych występująnajpierw' małe, niewyraźne, brązowe planiki,stopniowo powiększające się i pokrywające siębiałą, mączystą opilśnią; mogą się one łączyćtworząc duże, mączyste...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENDEL

  MENDEL — zwyczajowa miara liczbowa:15 sztuk; 1/4 kopy; ustawianie snopów zbożaw mendle, tj. po 15 sztuk, stosowane jest główniena Podkarpaciu; cztery snopy kładzie się na ziemikłosami do środka, a następnie na nich układasię w ten sam sposób dwie warstwy; wierzchnakrywa się trzema snopami, aby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĄCZNIAK WŁAŚCIWY TRAW

  MĄCZNIAK WŁAŚCIWY TRAW — chorobagrzybowa podstawowych zbóż oraz traw z rodzajów'Hordeum, Loli urn, Arrhenatherum, Agropyron,Br o mus, Poa. O b j a w y : od końca wiosnylub początku lata najpierw nisko, potem corazwyżej na liściach, pochwach liściowych, wreszciena kłosach rozsiane są początkow o małe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MERYNOS

  MERYNOS — rasa owiec wełnisto-mięsnycho szlachetnej, cienkiej wełnie; pochodzi z Hiszpanii,skąd rozprzestrzeniła się po całym świeciejako dostarczająca najwartościowszej wełny, najbardziejcenionej przez przemysł; w Polscehodowla merynosów rozwinięta jest w województwachzachodnich. Merynosy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĄKA

  MĄKA — produktnienic obłuszczonycho trzzyiamma nyp szpernzeiczy roiz dżroyłtya(-♦przem iał zbóż); ma określoną zawartośćpopiołu (soli mineralnych), stanowiącą podstawęjej typizacji. V/ niektórych krajach podstawętypizacji stanowi barwa mąki mierzonaza pomocą specjalnych kolorymetrów. Jakośćm ąki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metabioza

  Metabioza— zjawisko następowania po sobiena określonym podłożu różnych gatunkówmikroorganizmów w takiej kolejności, że następnygatunek korzysta z podłoża przygotowanegoprzez gatunek poprzedni; np. drożdże przekształcającukier w alkohol, który z kolei bakterieoctowe przetwarzają w kwas octowy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĄTWIK OWSIANY

  MĄTWIK OWSIANY (Heterodera avenae) —nicień z rodziny m ątw ikow atych (Heteroderidae);larwy nicieni niedostrzegalne gołym okiem ,długości do 1,6 m m , silnie w ydłużone, pasożytująw tkankach korzeni ow sa, jęczm ienia i pszenicy,które się słabo rozw ijają; na korzeniach występująskupienia („b ro d y...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METABOLIT

  METABOLIT — produkt pośredni powstającypodczas reakcji biochemicznej; pod wpływemenzymów ulega dalszym przemianom lub zostajewydalony z organizmu, np. z moczem; jednymz metabolitów w procesie spalania (w organizmie)cukrów do dwutlenku węgła i wody jest kwaspirogronowy, a w przemianie białkowej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maślanka

  Maślanka— płyn pozostały po wydzieleniumasła ze śmietany; zawiera około 3,8%białka, 0,6% tłuszczu, 4,8% cukru mlekowego,ma podobną wartość pokarmową jak mlekoodtłuszczone; ponadto zawiera kwas mlekowydziałający dietetycznie; nąjczęściej stosuje się jązamiast mleka w żywieniu trzody...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĄCZNIAK JABŁONIOWY

  MĄCZNIAK JABŁONIOWY — pospolitachoroba grzybowa niewielu wrażliwych odmianjabłoni w sadzie oraz jabłoni i grusz wf szkółkach, ;O b j a w y : od początku wegetacji wierzchołkipędów są pokryte brudnobiałym, mączystym nalotem;liście wąskie, pomarszczone i pozwijanepoprzecznie, kruche, wcześnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt

Do góry