Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MIKROBIOLOGIA

  MIKROBIOLOGIA — nauka o budowie iczynnościach życiowych różnych drobnoustrojów,o sposobach zwalczania form szkodli wych i wykorzystaniaform pożytecznych dla człowieka; dzielisię na: mikrobiologię l e k a r s k ą , zajmującąsię drobnoustrojami chorobotwórczymi i metodamiich zwalczania; mikrobiologię r o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIAZGA

  MIAZGA, kom blum — tkanka twórcza roilinskładająca się z komórek cienkościennych, szybkodzielących się; u roślin dwuliściennych występujew korzeniu między drewnem a łykiem, u roślinjcdnoliściennych w korzeniu jej nie ma. W łodygachroślin dwuliściennych występuje między poszczególnymiwiązkami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZOFILE

  MEZOFILE — mikroorganizmy rozwijające sięw temperaturze od 20 do 45°; optimum dla ichrozwoju wynosi około 30°. Bakterie chorobotwórczenależące do tej grupy rozwijają sięnajlepiej w temperaturze od 32 do 37°.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METR

  METR — jednostka długości, określana pierwotniejako dziesięciomilionowa część ćwiartkipołudnika ziemskiego przechodzącego przezParyż. W 1889 r. na Pierwszej Generalnej KonferencjiMiar za międzynarodowy prototypmetra uznano odległość między dwiema głównymikreskami znajdującymi się na wzorcu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METRYCZNY SYSTEM MIAR

  METRYCZNY SYSTEM MIAR — system porównywaniawielkości oparty na trzech podstawowychjednostkach miar: metr (m) —dla długości, kilogram (kg) — dla masy, i sekunda(sek.) — dla czasu. Jednostki wtórnetworzy się jako umowne części lub wielokrotnościjednostek głównych. W systemie metrycznymstosuje się na ogół...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZODERMA

  MEZODERMA — zespół komórek tworzących się w fazieblastuli w embrionalnym rozwoju kręgowców,w części środkowej tarczki zarodkowej, w miejscuzetknięcia się ektodermy z endoderm ą; początkowomezoderma ma kształt nieprawidłowy,w miarę dalszego rozwoju zarodka ulega kolejnymprzekształceniom, w wyniku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEjOZA

  MEjOZA — kariokineza redukcyjna, czyli podziałkomórek prowadzący do powstania gamet(kom órek rozrodczych) lub zarodników; w czasietego podziału następuje zmniejszenie się liczbychrom osom ów o połowę, czyli że każda komórkarozrodcza powstała w wyniku mejozy ma liczbęchrom osom ów o połowę mniejszą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MELANINY

  MELANINY — dość złożone, ciemno zabarwionezwiązki; występują u głowonogów, którewydalają je w postaci ciemnobrązowego lubczarnego „atramentu” ; u ssaków i człowiekawystępują w skórze, zabarwiając ją na ciemno(pigmentacja); wytwarzane są także przez niektóregrzyby i bakterie; mogą też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĄCZNIAK RZEKOMY BALDASZKOWATYCH

  MĄCZNIAK RZEKOMY BALDASZKOWATYCH— choroba grzybowa pasternaku, m archwi,arcydzięgla i innych (również dziko rosnących)baldaszkowatych. O b j a w y : na górnejpowierzchni liści występują żółtawe, późniejbrunatniejące plamy; na dolnej stronie plamluźny, biały meszek; liście mogą więdnąć i opadać.C...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MELISA LEKARSKA

  MELISA LEKARSKA (M elissa officinalis) —miododajna roślina z rodziny w argow ych (Labiatae);bylina upraw iana d la celów leczniczychi przemysłowych; surow cem są liście i ziele,zawierające cenny olejek lo tn y o zapachu cytrynowym;rozmnaża się z nasion wysiewanychwiosną w inspektach a lb o w egetatyw nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt

Do góry