Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MIKROELEMENTY

  MIKROELEMENTY, p ie r w ia s tk i ś la d o w e —pierwiastki chemiczne znajdujące się w glebiei w roślinach w bardzo małych ilościach, niezbędnejednak dla roślin i zwierząt do normalnegorozwoju. D o pierwiastków takich należą międzyinnymi bor, mangan, miedź, kobalt, cynk, molibden,jod i fluor. W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIEDŹ

  MIEDŹ — pierwiastek chemiczny oznaczanysymbolem Cu; metal o charakterystycznej barwieróżowozłocistej; rozpuszcza się w kwasie azotowym;sól kuchenna i sole amonowe „nadgryzają”ją. Związki miedzi, tworzące się łatwopod wpływem słabych kwasów, są trujące (grynszpan),dlatego naczynia miedziane muszą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROFAUNA GLEBOWA

  MIKROFAUNA GLEBOWA — drobne organizmyzwierzęce, których naturalnym siedliskiemjest gleba; najbardziej typowymi przedstawicielamimikrofauny są pierwotniaki, nicienie, roztoczei wrotki; większość tych organizmów żywisię bakteriami lub resztkami roślinnymi gromadzącymisię w glebie; działalność ich w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIESZANINA

  MIESZANINA — rodzaj materii składającysię z dwóch lub więcej substancji znajdującychsię w dowolnym stanie — gazowym, ciekłym lubstałym. Wszystkie mieszaniny są niejednorodnechemicznie, ponieważ składają się co najmniejz dwóch substancji, natomiast fizycznie są jednorodnei niejednorodne. Jeśli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROKLIMAT

  MIKROKLIMAT — klim at niewielkich obszarów;zależny od charakterystycznych cech danegoterenu, a więc od jego ukształtow ania, wystawyzbocza, wilgotności gleby i stanu wódgruntowych, rodzaju użytków rolnych, osłonwiatrochronnych, szaty roślinnej itp. Znajom ośćwłaściwości mikroklim atu jest p rzydatna w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYWĘŹLE

  MIĘDZYWĘŹLE — odcinek łodygi zawartymiędzy dwoma węzłami (-♦węzeł), tj. miejscamiz których wyrastają liście. U traw i niektórychinnych roślin, np. z rodziny goździkowatychdolne części międzywęźli rozrastają się jeszczewtedy, gdy górne stały się już tkankami dojrzałymii przestały rosnąć;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROSKOP

  MIKROSKOP — przyrząd do wytwarzania dużychobrazów bardzo małych przedmiotów, czyliwytwarzania silnie powiększonych obrazów drobnychprzedmiotów; wielkość powiększania przezmikroskop obrazów przedmiotów (około 1000 razy)jest ograniczona przez tzw. zdolność rozpoznawczą(rozdzielczą) mikroskopu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKLASZEWSKI Sławomir

  MIKLASZEWSKI Sławomir (1875—1949) _wybitny gleboznawca polski, profesor SzkołyGłównej Gospodarstwa Wiejskiego, zwolennikgenetycznej szkoły gleboznawstwa, stworzył podwalinygleboznawstwa w Polsce; wprowadzi?profilowe badania gleby ujmujące wszystkie procesyfizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzącew glebie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MH

  MH (—szyfr) — hydrazyd kw asu maleinowego;użyty w postaci roztw orów soli, np. sodowejlub aminowej, jest doskonałym -> herbicydemtypu regulatorów w zrostu; zastosow any w odpowiednimstężeniu może zaham ow ać czasowowzrost roślin, np. traw (chemiczne „strzyżenie”trawników), krzewów itp .; użyty d o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MINERAŁ

  MINERAŁ — pierwiastek lub związek chemicznywystępujący w postaci stałej, przeważniekrystalicznej; powstaje w przyrodzie bez współudziałuczłowieka; wchodzi w skład skał, którestanowią główny składnik skom py ziemskiej;minerałami są: węgiel, złoto, grafit, siarka, kwarc,marmur i wiele...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt

Do góry