Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MUMIA

  MUMIA — w fitopatologii utwór powstającypo zgniciu opanowanego przez grzyb narza.du(najczęściej owocu), zbudowany zc strzępekgrzybni i pozostałości tkanek organizmu gospodarza;po okresie spoczynku daje początek różnymformom zarodnikowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOZAIKI MALIN

  MOZAIKI MALIN — choroby wirusowe malin.O b j a w y : liście pstrokate, żółtozielone,czasem żółknięcie większych powierzchni blaszkiliściowej lub jej zniekształcenie.Z i e l o n a c ę t k o w a n a m o z a i k a (Rubusvirus 1) objawia się występowaniem na liściachplam ciemniejszych niż tkanka wokół...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSZCZ

  MOSZCZ — niesklarowany sok owocowy,utrwalony lub nieutrwalony, przeznaczony do dalszegoprzerobu. Moszcze owocowe są używane dowyrobu win, soków pitnych, syropów owocowychi innych produktów. Ze 100 kg owoców otrzymujesię 60—90 1 moszczu, zależnie od gatunku owoców,rodzaju prasy, ciśnienia wywieranego namiazgę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MURSZE

  MURSZE — gleby stanowiące rodzaj przejściowyod gleb bagiennych do mineralnych; występująobok gleb torfowych albo zajmują stanowiskawyżej położone; tylko okresowo znajdująsię w' warunkach nadmiernego uwilgotnienia,które decyduje o tworzeniu się torfu, stąd teżw murszach obok torfu występują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Móżdżek

  Móżdżek — część mózgowia leżąca ponadrdzeniem przedłużonym w okolicy potylicy.Kształt móżdżku zbliżony jest do półkuli; dwiepodłużne bruzdy dzielą móżdżek na płat środkowyzwany robakiem oraz na dwa piaty boczne, tzw.półkule móżdżku. N a obwodzie móżdżku znajdujesię istota szara, tworząca...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motowidło

  Motowidło — część składowa wiązałek,kombajnów zbożowych i niektórych kom bajnówsilosowych; służy do naginania ścinanych ro ślinna przyrząd tnący i układania ich na przenośniku.Rozróżniamy motowidła listwowe orazp alcow o-m im ośrodow e, które służą również dopodnoszenia wyległych roślin. M...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MURSZENIE

  MURSZENIE — proces rozkładu masy roślinnej(w górnych poziomach gleb bagiennych) przezorganizmy żywe podczas okresowej wilgotności,co stwarza warunki beztlenowe (możliwość rozwojuorganizmów beztlenowych), lub podczasokresowej suszy, sprzyjającej tworzeniu sie warunkówtlenowych (możliwość rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MSZAKI

  MSZAKI (Bryophyta) — drobne rośliny zarodnikowestanowiące najniższą grupę osiowców;(-►osiowce); przy rozmnażaniu występuje -►przemianapokoleń; jedno pokolenie w postaci ulistnionejłodyżki wytwarza żeńskie organy rozrodcze,zwane rodniam i, i męskie zwane plemniami;po zapłodnieniu z pokolenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYLE

  MOTYLE (Lepidoptera) — owady długości odkilku milimetrów do kilku centymetrów; dwie paryskrzydeł błoniastych, których powierzchnia pokrytajest łuskami, nadającymi im charakterystycznebarwy; u samic niektóiych gatunków skrzydłasą szczątkowe lub całkowicie zanikły; w spoczynkuskrzydła układają się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MSZYCA GRUSZOWA BRUNATNA

  MSZYCA GRUSZOWA BRUNATNA (Geoktopiapyraria) — pluskwiak równoskrzydły z rodzinymszycowatych (Aphididae); mszyce jajowatowydłużone, ciemnobrązowe, w młodości pokryteszarym nalotem woskowym, tworzą koloniena spodniej stronie liści gruszy i wysysając sokipowodują, że wiosną liście te silnie się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /811

  praca w formacie txt

Do góry