Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NASKÓREK

  NASKÓREK — wielowarstwowy, płaski nabłoneko właściwościach regeneracyjnych, okrywającypowierzchnię całej skóry; chroni przed wtargnięciemdo organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych;u zarodka kręgowców powstająz naskórka włosy i —gruczoły skórne, jak równieżkopyta, rogi, pazury i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasion analiza

  Nasion analiza— określanie laboratoryjnejakościowych i iloSciowych cech materiałówsiewnych, przeprowadzane w sposób zgodnyz przepisami metodyki oceny nasion. Poszczególneanalizy przeprowadzane przez stację ocenynasion nazywane są próbami, np.; próba czystości,próba kiełkowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasion dojrzałość

  Nasion dojrzałość — ostatni stan rozwoju,jaki osiągają nasiona po przejściu wszystkichfaz dojrzewania. Przechodząc w ten okresnasienie przestaje rosnąć i korzystać /. zapasówrośliny macierzystej, oddziela się od niej zupełnie,zaczyna życic samodzielne oraz staje się zdolnedo odtworzenia rośliny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasion ocena

  Nasion ocena — oznaczanie wartości,siewnej nasion polegające na wszechstronnymlaboratoryjnym ich zbadaniu i w ykonaniu szereguanaliz oraz poczynieniu obserwacji. Wynikioceny nasion pozwalają na obliczenie właściwejdladanej partii nasion ilości wysiewu orazumożliwiają ujawnienie błędów i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZĘDZIA PRACY

  NARZĘDZIA PRACY — podstawowy składnikśrodków pracy ; pośredniczą w procesie produkcjimiędzy człowiekiem a przedmiotami pracy.Narzędzia pracy wyrażają w bardzo dużej mierzepoziom sił wytwórczych, określają technicznypoziom produkcji. D o narzędzi pracy w rolnictwiezaliczane są maszyny i narzędzia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasion pochodzenie

  Nasion pochodzenie , p r o w e n ie n c ja —h a d a n e jest przy kw alifikacji polowej i laboratoryjnejDow odam i pochodzenia m ateriałów kwalifiko w a n y c h są: zaświadczenie ostatecznej kwaifikacjiz roku poprzedniego, zawieszki, listyPrzewozowe; pr7y tzw. miejscowych odmianachlub zagranicznych m ateriałach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZUT KAMIENNY

  NARZUT KAMIENNY — wkład kamiennyw budowli ziemnej, wykonany bez użycia materiałówwiążących; wkłady kamienne stosuje sięw tamach i przegrodach, uszczelniając je nieprzepuszczalnymi—ekranam i; wkłady bez ekranównieprzepuszczalnych zapobiegają osuwaniusię skarp wału lub brzegu rzeki albo ścian...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASION POŻNIWNE DOJRZEWANIE

  NASION POŻNIWNE DOJRZEWANIE —okres spoczynku, jaki przechodzą nasiona poosiągnięciu dojrzałości pełnej i oddzieleniu sięod rośliny macierzystej, a więc w praktyce —po sprzęcie. Po przejściu tego okresu nasionaosiągają dojrzałość fizjologiczną, a tym samympejnię kiełkowania (— nasion...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasiniowód

  Nasiniowód — parzysty odcinek dróg wyprowadzających—nasienie u samców; rozpoczynasię w mosznie i stanowi bezpośrednie przedłużenie—najądrza; jako cienki, rurkowaty przewódbiegnie następnie w powrózku nasiennymprzez przewód pachwinowy do jam y brzusznej,gdzie uchodzi do —cewki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napowietrzanie wody

  Napowietrzanie wody — rozpylaniepowietrza w zbiornikach w odnych, w których sąprzetrzymywane ryby, lub w urządzeniach służącychdo przew ożenia ryb żywych; m a na celudoprow adzenie i rozpuszczenie w wodzie tlenu,którym oddychają ryby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt

Do góry