Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nawożenie dolistne

  Nawożenie dolistne — nowy sposóbnawożenia polegający na opryskiwaniu roślinwodnym ro/tw orem nawozów mineralnych; stosujesię po deszczu lub też rano albo wieczorem,•by uniknąć parowania cieczy. Rozpuszczonew 'wodzie nawozy są szybko wchłaniane przezliście i następnie przenikają do łodyg. W tensposób...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawożenie gniazdowe

  Nawożenie gniazdowe — umieszczanienawozów w tzw. gniazdach przed samymsiewem lub podczas wzrostu roślin; stosowane jestprzede wszystkim przy uprawie kukurydzy i ziemniaków.W niektórych krajach rozpowszechnionejest nawożenie mieszankami nawozów mineralnychlub nawozów mineralnych i kompostu przedsiewem kukurydzy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawożenie uzupełniające

  Nawożenie uzupełniające — naw ożeniedodatkow e stosow ane oprócz nawożeniapodstawowego w celu zaspokojenia szczególnychwymagań rośliny lub przeciwdziałania skutkomniesprzyjających warunków wegetacji. Jest onostosowane bądź przedsiew-nie, bądź po wzejściuroślin, bądź też w późniejszym okresie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTURCJA

  NASTURCJA (Tropaeolum sp.) — roślina ozdobnaz rodziny nasturcjowatych (Tropaeolaceae);jednoroczna; kwiaty m a żółte, pomarańczowe lubbrązowopurpurowe, pojedyncze, rzadziej pełne;kwitnie od lipca do października; wymaga lekkiejgleby, średnio żyznej, niezbyt wilgotnej i słonecznegostanowiska; uprawiana...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASYP

  NASYP — budowla ziemna, np. wał przeciwpowodziowy,grobla lub część przegrody, tamy,drogi albo wiaduktu itp.; przy wznoszeniu nasypówtrzeba przestrzegać przepisów, które normująsposób wykonania zależnie od rodzajugruntu, stopnia jego zagęszczenia itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy amonowe

  Nawozy amonowe  - mineralne nawozyazotowe produkowane z amoniaku syntetycznegolub z. amoniaku będącego produktem ubocznymprzy produkcji koksu i gazu świetlnego (przykoksowaniu i gazowaniu). Do tej grupy należąm.in. siarczan amonu i woda amoniakalna; zawierająone azot łatwo rozpuszczalny i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWOZY BAKTERYJNE

  NAWOZY BAKTERYJNE — preparaty zawierającezdolne do rozmnażania się bakterie, którebiorą czynny udział w obiegu zarówno azotu, jaki węgla, u także fosforu; wprowadza się je do glebyw cclu zwiększenia zdolności do pobieraniatych pierwiastków z gleby przez rośliny. Do najbardzieju nas znanych preparatów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWOZY FOSFOROWE

  NAWOZY FOSFOROWE — nawozy mineralne(sztuczne) zawierające głównie fosfor. Doświadczeniawykazały, żc 100 kg nawozu zawierającego16% przyswajalnego fosforu dało nadwyżkę plonuwynoszącą przeciętnie około 100 kg ziarna z I hektara."Nawozy fosforowe różnią się między sobąpod względem rozpuszczalności...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASION SUPERANALIZA

  NASION SUPERANALIZA — analiza wykonanaprzez trzecią, niczaintercsowaną stację ocenynasion w razie rozbieżności wyników analiz wykonanychprzez dwie stacje dla tej samej partii nasion.Do wykonywania superanalizy upoważnionesą stacje oceny nasion w Warszawie i w Poznaniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasienne rośliny

  Nasienie rośliny (Spcrmatophyta) —zielone rośliny samożywne należące do osiowców,rozmnażające się przez nasiona wytwarzanew specjalnych narządach, zwanych kwiatami;w nasieniu znajduje się zarodek nowej roślinyokryty ochronną okrywą i zaopatrzony w materiałyodżywcze. Nie wszystkie osiowce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt

Do góry