Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nizinne czerwono białe bydło

  Nizinne czerwono białe bydło -rasa bydła występująca w woj. wrocławskim i opolskim,powstała w wyniku przekr/yźow'ania pogłowiamiejscowego bydłem innych ras (bernery,simentale); umaszczcnie czerwono-bialc, głowai szyja przeważnie czerwone, kończyny i połowaogona białe, a na zadzie i środkowej partii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEUŻYTEK

  NIEUŻYTEK — teren, który trwale lub czasowonie może być użytkow any rolniczo lub w jak ikolwiekinny sposób. R ozróżnia się więc n i e uż y t k i t r w a ł e , czyli tereny, które nigdyi w żaden sposób nie m ogą być zam ienionena —użytki rolne i inne; o ra z n i e u ż y t k ic z a s o w e , czyli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy

  Nerwy — 1) u roślin zespół tkanek przewodzącychw liściach osiowców (ułożony w rozgałęzionąsiatkę) tworzący jak gdyby szkielet blaszkiliścia; nerwy zaopatrują liść w wodę, odprowadzająz niego asymilaty oraz wzmacniają i uodporniająblaszkę liściową na działanie wiatrui opadów. 2) u zwierząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawóz pełny

  Nawóz pełny — nawóz zawierający wszystkieskładniki pokarmowe potrzebne roślinom.Pełnym nawozem jest obornik, który zawieraazot, fosfor, potas i wapń, a także szereg innychskładników, jak bor, kobalt, mangan, potrzebnychroślinie w niezmiernie małych ilościach (-♦m ikroelementy).Gnojówka ani gnojowica nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy organiczne

  Nawozy organiczne, nawozy gospodarskie,nawozy naturalne — nawozy złożonez wydalin zwierzęcych, masy roślinnej (słoma,łętjr ziemniaczane i inne rodzaje ściółki), odpadkówz gospodarstwa (przekompostowane chwasty,plewy, zmiotki z podwórza, szłam z rowów itp.).Do nawozów organicznych zaliczamy:...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZWA ZWYCZAJOWA

  NAZWA ZWYCZAJOWA — nazwa preparatuhandlowego lub szyfr albo uproszczona nazwachemiczna; nazwę zwyczajową (np. Dinoseb)należy wymieniać na pierwszym miejscu; wprowadzonoją, aby nie używać długich i trudnychnazw chemicznych, często niezrozumiałych dlaogółu; zatwierdzana jest przez MiędzynarodowąKomisję...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy potasowe

  Nawozy potasowe — nawozy mineralnezawierające potas; zwiększają znacznie plony,w szczególności roślin okopowych, jak ziemniaki,buraki i niektóre warzywa, zbóż i rośłin przemysłowych,jak chmiel i tytoń, a także roślin motylkowychi traw. Uczne doświadczenia wykazały.że 100 kg nawozu potasowego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEKTAR

  NEKTAR — słodka ciecz produkowana przezncktarniki roślin kwiatowych; podstawowy surowiec,z którego pszczoły wytwarzają miód.W skład nektaru wchodzi znaczna ilość wody,cukry proste i złożone, substancje mineralne,pewne barwniki i olejki eteryczne. Zawartośćwody w nektarze ulega znacznym wahaniomw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy zielone

  Nawozy zielone  rośliny uprawiane nap r z y o r a n i e w celu zasilenia w ten sposób gleby.Jako nawozy zielone najczęściej stosowane sąrośliny m otylkow e, jak np. łubiny, seradela, peluszkai inne, wytwarzające duże ilości zielonejmasy o znacznej zawartości azotu, który pobierająz powietrza za...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NENCKI Marceli

  NENCKI Marceli (1847—1901) — wybitnychemik i fizjolog polski, profesor Uniwersytetuw Bemie (Szwajcaria), kierownik sekcji chemicznejInstytutu Medycyny Doświadczalnej w Petersburgu;tw'órca chemij drobnoustrojów; głównebadania prowadził nad przemianą białek orazhemoglobiną, a zwłaszcza jej częścią...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt

Do góry