Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ochrona roślin uprawnych

  Ochrona roślin uprawnych-  samodzielnagałąź wiedzy rolniczej, zajmująca sięchorobami roślin, szkodnikami roślin oraz sposobamizwalczania chorób i szkodników roślin.Choroby i szkodniki roślin powodują rokroczniestraty w produkcji roślinnej wynoszące przeciętnieco najmniej 10 miliardów złotych w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBWÓD ELEKTRYCZNY

  OBWÓD ELEKTRYCZNY — droga przepływuprądu w urządzeniu elektrycznym. Najprostszyobwód składa się ze źródła energii elektrycznej,odbiornika energii i łączących je dwu przewodów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona ryb

  Ochrona ryb— przestrzeganie przepisówokreślonych i nakazanych przez obowiązująceprawo rybackie i wynikających z potrzeb gospodarczych,mających na celu utrzymanie w zbiornikachwodnych pogłowia ryb cennych gatunkóww odpowiedniej liczebności i jakości; polegagłównie na łowieniu ryb tylko większych niż...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBWÓD ŁOWIECKI

  OBWÓD ŁOWIECKI — obszar gruntów o ciągłejpowierzchni, nie niniejszy niż 3000 ha, naktórym uprawia się -> łowiectwo. Rozróżnia sięobwody łowieckie państwowe (grunty państwowestanowią co najmniej 60%) i wspólne, składającesic z gruntów różnych właścicieli. Obwody łowieckiewydzierżawia kołom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRZĘK PŁUC

  OBRZĘK PŁUC — gromadzenie się w pęcherzykachpłucnych i małych oskrzelikach płynusurowiczego, który dostaje się do nich z naczyńkrwionośnych wskutek zastoju krwi spowodowanegochorobami serca lub płuc; obrzęk płucpowstaje najczęściej w nocy i objawia się dusznością,kaszlem i wykrztuszaniem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochwat

  Ochwat— choroba koni, będąca zwyklenastępstwem karmienia świeżym ziarnem lubpojenia zgrzanych koni zimną wodą: objawy:kopvta przednich kończyn stają się gorącei w r a ż l i w e na ucisk; zwierzęta poruszają się z trudem,a w pozycji stojącej przednie kończyny wysuwajądo przodu, tylne zaś...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KRÓW

  OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KRÓW—określanie wydajności mlecznej krów w celu prowadzeniawłaściwej pracy hodowlanej nad bydłemmlecznym (dobór i selekcja, wybór rozpłodnikówna stacje sztucznego unasieniania, wycena buhajówitp.); przeprowadza się ją : 1) we wszystkichpaństwowych gospodarstwach rolnych i 2) w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzęk złośliwy

  Obrzęk złośliwy , zgorzel gazowo —zakażenie przyranne, wywoływane przez drobnoustrojechorobotwórcze z grupy beztlenowców,najczęściej występujące u koni i owiec; objawiasię powstawaniem podskórnych obrzęków gazowychoraz martwicą tkanek; często kończy sięśmiercią...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocet winny

  Ocet winny — ocet, otrzymywany z wina;poza kwasem octowym, stanowiącym najważniejszyskładnik, winne octy zawierają szeregskładników występujących w winie, jak kwasyorganiczne, sole mineralne, substancje aromatyczne,garbniki, barwniki, a także niektóre witaminy,wobec czego ocet winny ma przyjemnyarom at i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBSADA PASTWISKA

  OBSADA PASTWISKA — waga żywa korzystającychz pastwiska zwierząt przypadająca na1 ha pastwiska; zależnie od jakości pastwiskaobsada wynosić może 5—20 q, czyli 1 ha możewyżywić od 1 do 4 dużych sztuk bydła w sczomepastwiskowym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt

Do góry