Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Oddychanie

  Oddychanie  — złożony proces fizjologicznyuzewnętrzniający się pobieraniem tlenu z powietrza(lub wody) i wydalaniem dwutlenku węgla;główna rola oddychania polega na utlenianiuróżnych związków organicznych do dwutlenkuwęgla i wody, dzięki czemu wyzwala się energiapotrzebna organizmowi do przeprowadzania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODBYT

  ODBYT — zakończenie przewodu pokarmowego,zaopatrzone w specjalne mięśnie zwieracze,regulujące wydalanie kału z jelita; mięśnie tedzięki odpowiedniemu unerwieniu otwierają ujścieodbytu zależnie od woli zwierzęcia (-►odbytnica).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZAPOWSKI Michał

  OCZAPOWSKI Michał (1788— 1854) — profesorrolnictwa Uniwersytetu Wileńskiego, a następniedyrektor Instytutu Agronomicznego w Marymonciepod Warszawą. Zajmował się pracąnaukową i był jednocześnie rolnikiem praktykiem;stąd jego osiągnięcia naukowe miały duże zastosowaniew rolnictwie; pozostawił wiele...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODKŁAD

  ODKŁAD — zdrewniały jednoroczny pęd, którywyginamy esowató i przysypujemy ziemią w celuukorzenienia go. Następnego roku ukorzenionypęd odcinamy od rośliny matecznej (->szkółkarstwosadownicze), otrzymując młodą „sam odzielną”roślinę, gotową do wysadzenia na miejscestałe; jest to wegetatywny sposób...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odchładzanie

  Odchładzanie  ‘ocieplanie surowców lubproduktów, mające na celu podniesienie temperaturytowaru po okresie składowania w chłodni<jo temperatury otoczenia (powietrza zewnętrznego)lub niewiele niższej; stosuje się dla uniknięciaroszenia, tj. skraplania się pary wodnej na powierzchnitowarów wyjętych z kom ór...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZEP

  OCZEP — górny wiążący element konstrukcyjnyścian drewnianych; oczepy wiążą górne końcesłupów i podtrzymują belki stropowe w ścianachszkieletowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODKŁAD gruntu

  ODKŁAD gruntu — usypisko, nasyp utworzonywskutek wysypywania urobku z wykopów;odkładów nie powinno się tworzyć zbyt bliskowykopów, aby nie nastąpiło osunięcie się skarpy;najmniejsza dopuszczalna odległość odkładuod wykopu wynosi 1 m, przy głębszych wykopach— połowę głębokości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odchów

  Odchów — w zootechnice postępowanie (żywienie,utrzymanie, pielęgnowanie, ćwiczenie)z młodzieżą zwierząt przeznaczoną do uboju lub<j0 dalszego chowu, np. odchów prosiąt przeznaczonychna tucz (->chów, ->wychów).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  'Ochrona roślin'

  'Ochrona roslin' — ilustrowany miesięcznikwydawany przez Departament ProdukcjiRoślinnej i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa;przeznaczony dla służby kwaramamyi ochrony roślin, służby agronomicznej prezydiówrad narodowych, kółek rolniczych, PGR. spółdzielniprodukcyjnych i innych instytucji i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obsypywanie

  Obsypywanie —czynność wykonywana radłami lub pojedynczymialbo kil ku rzędowy mi obsypnikami konnymi lubtraktorowymi. Celem obsypywania jest nagarnię.cie ziemi na dolne nadziemne części roślin, np.ziemniaków lub kukurydzy; u ziemniaków wyw-ołuje to tworzenie się podziemnych łodyg (stolonów),na których...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt

Do góry