Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ODPARZENIE

  ODPARZENIE, odgniecenie — otarcie lubzranienie skóry, występujące naiczęscici u koniwskutek nieodpowiedniej, źle dopasowanej, zazwyczajza dużej uprzęży; odparzenia powierzchownepowodują zapalenie skóry, a prz> odparzeniachgłębokich może wystąpić zropiemetkanek. Leczenie odparzeń powierzchownychpolega...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPESTCZARKA

  ODPESTCZARKA — urządzenie do usuwaniapestek z owoców pestkowych (śliwek, wiśnii czereśni, moreli, brzoskwiń), wybijające pestkęz owocu leżącego w okrągłym zagłębieniu;pozbawione pestek owoce idą do dalszego przerobu.Małe, ręczne odpestczarki stosowanesą w gospodarstwach domowych i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPĘDOWY APARAT

  ODPĘDOWY APARAT — aparat służący doodpędzania pary alkoholu odfermentowanegoz -► zacieru, wzbogacania jej w alkohol i skraplania(-^gorzelnia). Obecnie używane są aparatypracujące systemem ciągłym, bez przerwy;do aparatów takich dopływa w sposób ciągłyzacier, z którego w czasie biegu w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODKUWKA

  ODKUWKA — półwyrób metalowy uzyskanyw wyniku kucia; odkuwki otrzymuje się przezkucie swobodne w prasach młotami albo kuciematrycowe.K u c i e s w o b o d n e stosowane jest do przedmiotówo prostych kształtach i może obejmowaćnastępujące zabiegi podstawowe: spęczanie, wydłużanie,przebijanie, cięcie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmian dobór

  Odmian dobór — dobieranie odmian rolniczychlub ogrodniczych do rozmaitych warunkówprzyrodniczych, uprawowych, ekonomicznych,do określonego celu produkcji czy*użytkowania, zależnie od ich cech i właściwościustalonych i stwierdzonych w doświadczeniachodmianowych. D obór odmian do przyrodniczychwarunków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODLEW

  ODLEW — półwyrób metalowy lub część maszynywykonana z roztopionego metalu wlanegodo odpowiedniej formy. R ozróżnia się dwie podstawowemetody otrzymywania odlewów: za pomocąform piaskowych oraz form metalowych(kokili). Przy odlewaniu w formach piaskowych stosuje się formowanie ręczne w skrzynkachlub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODMIANOWE CECHY rozpoznawcze

  ODMIANOWE CECHY rozpoznawcze — cechy botaniczne, morfologiczne lubanatomiczne, pozwalające na określenie alboodróżnienie poszczególnych odmian rolniczychj warzywnych. Są to cechy nie podlegające,lub podlegające tylko w małym stopniu, zmiennościpod wpływem warunków zewnętrznych,np. barwa kiełków, barwa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODLEŻENIE SIĘ ROLI

  ODLEŻENIE SIĘ ROLI — powolne osiadaniewarstwy ornej. Po orce pom iędzy skibam i pozostająpuste przestrzenie, a ponadto zoranarola nie jest należycie zw arta z podglebiem.W czasie suszy rola osiada wolno, natomiastdeszcze przyśpieszają osiadanie; postępuje onowolniej na glebach ciężkich niż na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmianoznastwo

  Odmianoznastwo — nauka o botanicznych(morfologicznych) i gospodarczych(fizjologicznych) właściwościach odmian roślinuprawnych. D o odmianoznawstwa należy równieżopracowywanie metod służących do oznaczaniaodmian i dokonywanie dokładnego opisu odmianw celu ustalania tożsamości i czystości odmianowejprzy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODLEŻYNY

  ODLEŻYNY — zmiany w skórze zwierząt zmuszonychdo przebywania przez dłuższy czasw pozycji leżącej; wskutek długotrwałego uciskui niedokrwienia występują otarcia skóry, a następniejej obumarcie — najczęściej w okolicystawów kończyn, guzów biodrowych i oczu(na skórze pokrywającej łuki jarzmowe);...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt

Do góry