Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Serwer aplikacji

  Serwer aplikacji - komputer pracujący w sieci jako serwer aplikacji sieciowych, z posadowionym na nim specjalistycznym oprogramowaniem dla konkretnych zastosowań.

  Do powszechnie używanych serwerów należą: webowe (do komunikacji z Internetem, także adresowania DNS), bazodanowe przechowujące uporządkowane...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPACZKA

  KOPACZKA — konna lub traktorow a maszynado zbioru ziemniaków. W Polsce stosuje się kopaczkigwiazdowe i przenośnikowe (rusztowe).K o p a c z k a g w i a z d o w a wyposażona jestw lemiesz, który podcina redlinę ziemniaków i podajeją w górę pod sprężyste pręty szybko obracającejsię gwiazdy; pod wpływem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontlola mleczności

  Kontlola mleczności— ustalenie wydajnościmlecznej krów i zaw artości tłuszczuw mleku, stosow ane przy ocenie w artości użytkowejkrów ; podstaw ą oceny są pró b n e udoje,or2cprowadzane raz w m iesiącu w celu stw ierdzeniadziennej wydajności m leka uzyskiwanegood każdej krowy o raz p o b ra n ia p ró b ek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kainit

  Kainit — niskoprocentowy nawóz potasowy,otrzymywany przez zmielenie kopaliny zawierającejminerał kainit; zawiera 9— 15% tlenku potasu.W kainicie potas jest związany z chlorem,poza tym nawóz ten zawiera sól kuchenną (chloreksodu) i chlorek magnezu. Kainit nie nadaje siępod rośliny wrażliwe na chlor, a więc...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odstojnik miodu

  Odstojnik miodu — wysokie blaszanenaczNTiic-zbłomik z kranem wm ontowanymna wysokości kilku centymetrów od dna;służy do oczyszczania odwirowanego miodu.Przy odstawaniu sie miodu lżejsze zanieczyszczeniawypływają na wierzch, a cięższe opadająna dno. Po zebraniu wierzchniej warstwy (niecorzadszej), która...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odszczurzanie

  Odszczurzanie zabiegimające na celu wytępienie szczurów i innychgrj^oni powodujących szkody gospodarcze orazroznoszących liczne zaraźliwe choroby zwierząt;odszczurzanie przeprowadza się sposobem chemicznym— przez zastosowanie trutek i gazowaniepomieszczeń, mechanicznym — przezzastosowanie pułapek oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODŚWIEŻANIE KRWI

  ODŚWIEŻANIE KRWI — w zootechnice me-'toda hodowlana mająca na celu uniknięcie zwyrodnieniapowodowanego przez hodowlę krewniacząlub ->przehodowanie; polega na jednorazowymlub kilkakrotnym zastosowaniu kojarzeniaczystego, lecz niekrewniaczego, w obrębie doskonalonejgrupy zwierząt, z następnym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODWADNIANIE

  ODWADNIANIE — zabiegi techniczne mającena celu usunięcie szkodliwego dla roślin nadmiaruwody z gleby; odwadnianie wpływa na zwiększenieżyzności gleby, przyspiesza uprawę i siewroślin o 10—14 dni, przedłuża okres ich wegetacji,i ułatwia mechanizację prac polowych.Łąki odwadnia się przeważnie za...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowietrzanie konserw

  Odpowietrzanie konserw— zabieg stosowany w przemyśle konserwowymmający na celu usunięcie powietrza,a zwłaszcza tlenu, z puszek, butelek i ze słojóww celu uniemożliwienia rozwoju drobnoustrojówtlenowych, zachowania witamin, jasnej barwysurowców oraz zmniejszenia -♦korozji puszeki powstawania ->bombażu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsiewacz płaski

  Odsiewacz płaski— urządzenie służącedo sortowania produktów rozdrabniania; składasię z kilku lub kilkunastu prostokątnych (lubkwadratowych) ram, w których umieszcza sięramki opięte tkaninami odsiewającymi (jakotkanin odsiewających używa się w młynarstwiegaz z jedwabiu, z tworzyw sztucznych oraztkanin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /1 322

  praca w formacie txt

Do góry