Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Sieć telekomunikacyjna

  Sieć telekomunikacyjna - tradycyjna sieć łączności o warstwowej strukturze wyższych poziomów transportowych (technologie przekazu PDH, SDH, ATM, DWDM, IP), obecnie prawie całkowicie oparta na przekazach cyfrowych, przy czym poszczególne poziomy są łączone hierarchicznie za pomocą węzłów sieciowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieci przezroczyste

  Sieci przezroczyste - całkowicie optyczne tory połączeniowe między nadawcą a odbiorcą usług szerokopasmowych, określane również mianem sieci przezroczystej OTN (Optical Transparent Network).

  Realizacja optycznej sieci przezroczystej wymaga rozwiązania problemu dynamicznego przełączania strumieni...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIG (Special Interest Group)

  SIG (Special Interest Group) - międzynarodowa grupa specjalnych zainteresowań, opracowująca nowe rozwiązania sprzętu technicznego i oprogramowania (aplikacji systemów i języka programowania) dla telekomunikacji. Konsorcjum pięciu firm: Ericsson, Nokia, IBM, Intel i Toshiba, opracowało niedawno...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć

  Sieć - fizyczne zasoby komputerów, przełączników, serwerów i wszystkich pozostałych urządzeń przesyłowych, przyłączone do kanału komunikacyjnego i zdolne do współdzielenia swoich zasobów między wielu użytkowników. Różnorodność sieci i posadowionego w nich oprogramowania wynika z wielu ich...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIL (Single in Line Package)

  SIL (Single in Line Package) - znormalizowane, jednorzędowe i jednostronne złącze stykowe do łączenia wymiennych elementów scalonych zawierających układy elektroniczne (np. RAM, SRAM, DRAM, MRAM).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć dostępowa

  Sieć dostępowa - zdefiniowany w normie ITU- T G.902 zbiór środków teleinformatycznych obejmujący urządzenia komunikacyjne i różnorodne media transportowe (miedziane, optyczne i bezprzewodowe), mające zdolność przenoszenia usług telekomunikacyjnych między interfejsem dostępu do węzła usługowego SNI...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SGSN (Serving GPRS Support Node)

  SGSN (Serving GPRS Support Node) - dodatkowy węzeł (obszarowy) sieci komórkowej GSM, rozszerzonej o szybki przekaz pakietowy GPRS. Zgodnie z przyjętą nasadkową architekturą realizacji transmisji pakietowych v istniejącej sieci GSM, węzeł SGSN kontroluje zarówno przemieszczanie się stacji ruchomej MS, jak...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serwer plików

  Serwer plików - serwer bazodanowy stanowiący pojemne repozytorium danych, w którym przechowuje się pliki w osobistych lub ogólnodostępnych katalogach, przeznaczonych dla wielu użytkowników sieci LAN. Zwykle serwery plików są urządzeniami najwyższej klasy, z wieloma pojemnymi dyskami twardymi o wysokiej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Shareware

  Shareware - aplikacja programowa, której uru- chomienie bądź instalacja na własnym komputerze wiążą się ze spełnieniem pewnych warunków do- datkowych, takich jak: zobowiązanie do uiszczenia opłaty po upływie określonego terminu, nieużywane oprogramowania do celów komercyjnych itp.

  Programy Shareware...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serwer proxy

  Serwer proxy - zastępczy serwer pośredniczący, zwykle ulokowany fizycznie w sieci lokalnej LAN i umieszczony między klientem (np. przeglądarką WWW) a właściwym serwerem sieci webowej. Stanowi rodzaj bezpiecznej zapory, która łączy (i filtruje) sieć LAN z Internetem za pośrednictwem pojedynczego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt

Do góry