Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  System komputerowy

  System komputerowy - kompletny zestaw sprzętu wraz z posadowionym na nim oprogramowaniem oraz połączonymi bezpośrednio z nim urządzeniami zewnętrznymi. Oprogramowanie systemu operacyjnego stanowi zasadniczą część systemu komputerowego, czego nie można powiedzieć o oprogramowaniu specjalistycznym i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnatura

  Sygnatura - unikatowy podpis elektroniczny (obecnie cyfrowy) nadawcy każdej kompletnej przekazywanej wiadomości, zwykle kojarzony z identyfikacją autora przesyłki umieszczaną na końcu listu e-mail (imię, nazwisko, adres elektroniczny, firma, stanowisko). Nie powinien przekraczać czterech linii tekstowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy)

  SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy) - sposób zapewnienia wielotorowego (co najmniej dwutorowego) doprowadzenia zasilania elektrycznego do budynku lub do poszczególnych systemów teleinformatyki w nim się znajdujących. Podstawową funkcją urządzeń samoczynnego załączania rezerwy jest zapewnienie pewności...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System komutacji

  System komutacji - klasyczny system komutowania w sieciach telekomunikacyjnych, głównie o charakterze publicznym, za pośrednictwem dotychczasowych central telefonicznych (analogowe połączenia komutowane) lub systemów komutacji z cyfrową prezentacją sygnałów mowy.

  Cyfrowe systemy komutacji zastępują...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symilografia

  Symilografia - jedna z prostszych usług telekomunikacyjnych, zapewniająca przesyłanie kopii obrazów graficznych (dokument, rysunek, podpis odręczny) analogowym łączem telefonicznym za pomocą urządzenia telefaksowego.

  Urządzenie faksujące, czyli telefaks - zwane popularnie chociaż niezbyt poprawnie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System obsługi wiadomości

  System obsługi wiadomości - oprogramowanie pośredniczące między dwoma systemami, umożliwiające wzajemny przekaz wiadomości (danych wraz funkcjami sterującymi), nawet przez niespójne interfejsy komunikacyjne.

  Funkcję przesyłania wiadomości (messaging) można odnosić do urządzeń telekomunikacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnalizacja R2

  Sygnalizacja R2 - system sygnalizacji stosowany w wersji analogowej w łączach jednokierunkowych, a w wersji cyfrowej również w dwukierun- kowych. W wersji analogowej sygnały nadzorcze są przeka- zywane poza pasmem (3825 Hz), w wersji cyfrowej zaś w 16 szczelinie czasowej systemu PCM 30/32.

  Do sygnalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnalizacja SS7 (Common Channel Signalling 7)

  Sygnalizacja SS7 (Common Channel Signalling 7) - wspólnokanałowy, scentralizowany system sygnalizacji numer 7, stosowany w sieciach cyfrowych ISDN, a także używany przy in. telekomunikacyjnych przekazach cyfrowych.

  Może funkcjonować w dwóch trybach sygnalizacji: w trybie skojarzonym (sygnalizacja między...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnał bipolarny

  Sygnał bipolarny - sygnał stosowany w przekazach i sygnalizacji binarnej, w której logicznej „jedynce" oraz logicznemu „zeru" przypisano poziom napięcia o tej samej amplitudzie, ale o przeciwnym znaku (poziomy symetryczne po obydwu stronach amplitudowej osi sygnału). Odmienną interpretację ma sygnał...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYBIR (System Informatyczny Bankowej Izby Rozliczeniowej)

  SYBIR (System Informatyczny Bankowej Izby Rozliczeniowej) - krajowa usługa międzybankowa (od 1992 r.) - nadzorowana przez międzybankowego operatora KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa SA) - za pomocą której banki przesyłają przelewy, dostarczane im lokalnie w postaci papierowej.

  W kilkunastu krajowych węzłach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt

Do góry