Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Adaptacja tkanki mięśniowej do obciążenia wysiłkiem fizycznym

  Cechą tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej jest znaczna plastyczność, przejawiająca się zdolnością dostosowania się do różnego stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym (adaptacją). Dlatego w procesie treningu dochodzi zarówno do zmian cech skurczu, jak i cech biochemicznych tkanki mięśniowej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /9 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność elektryczna mięśni szkieletowych

  Pobudzenie błony komórki mięśniowej wiąże się z ruchem jonów sodu i potasu, który wywołuje powstanie pola elektrycznego wokół czynnego włókna. Jeżeli w tym polu znajduje się elektroda rejestrująca, to można zapisać potencjał czynnościowy włókna mięśniowego (ryc. 2.9). Ponieważ potencjał...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening wytrzymałościowy

  Trening wytrzymałościowy prowadzi do podniesienia progu przemian anaerobowych, odsetka wielkości maksymalnego pochłaniania tlenu (V02 max.) i wzrostu progu wentylacyjnego.

  W kształtowaniu wytrzymałości, obok czasu trwania treningu, ważnym czynnikiem jest jego charakter. Trening interwałowy (sesje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /9 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory mięśniowe

  W nerwach, oprócz włókien ruchowych (eferentnych), odpowiedzialnych za pobudzanie włókien mięśniowych do skurczu, do mięśni dochodzą także liczne włókna czuciowe (aferentne), kończące się w receptorach. W mięśniach znajduje się wiele typów receptorów. Najważniejsze receptory mięśniowe są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /7 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia włókien mięśniowych

  Należy pamiętać, że trening fizyczny o znacznej intensywności może przyczyniać się do uszkodzeń włókien mięśniowych. Stopień uszkodzenia włókien, aczkolwiek zmniejszający się wraz z procesem adaptacji mięśni do wysiłku, zależy od rodzaju wykonywanych skurczów mięśniowych. Okazuje się, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory ścięgniste

  Drugą grupę receptorów znajdujących się w mięśniach szkieletowych stanowią receptory ścięgniste. Receptory ścięgniste (zwane także ciałkami buławkowaty-mi) reagują przede wszystkim na skurcz mięśni oraz na bardzo silne ich rozciąganie. Położone są one na granicy włókien mięśniowych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening siły mięśniowej

  Siła mięśniowa jest ważnym elementem decydującym o możliwościach moto-rycznych człowieka. Zależy ona głównie od przekroju poprzecznego mięśnia. Rozwija się i kształtuje w okresie progresywnego rozwoju człowieka i mniej więcej do okresu dojrzewania rozwój jej jest porównywalny u dziewcząt i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /8 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływy włókien aferentnych z receptorów ścięgnistych na motoneurony

  Włókna czuciowe Ib z receptorów ścięgnistych nie oddziałują monosynaptycznie na motoneurony, jak to zachodzi w przypadku włókien typu la, natomiast wywołują one w motoneuronach tego mięśnia, w którym znajdują się same receptory, polisynaptyczne wpływy hamujące, a także polisynaptycznie oddziałują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy regulujące częstotliwość wyładowań motoneuronów

  Motoneurony genemją wyładowania o częstotliwości takiej, jaka odpowiada niezupełnym skurczom tężcowym unerwianych przez nie włókien mięśniowych. Skurcze tężcowe niezupełne są korzystną formą aktywności włókien mięśniowych między innymi dlatego, że realizowane są przy najmniejszych kosztach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie efektów treningu izometrycznego z izotonicznym

  Bardzo interesujące obserwacje dotyczą porównania wpływu treningu, w którym dominują skurcze izometryczne, z treningiem ze znaczną liczbą skurczów izotonicznych (dynamicznym). Trening izometryczny jest bardziej efektywny w odniesieniu do przyrostu siły mięśni (także większy przyrost masy mięśni i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 926

  praca w formacie txt

Do góry