Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Światłowód dwójłomny

  Światłowód dwójłomny - specjalny rodzaj włókna optycznego do transmisji światła spójnego (koherentnego), z zachowaniem polaryzacji prowadzonego promienia optycznego na całej trasie przekazu.

  Dla zachowania ciągłości anizotropowego ośrodka transmisji (o różnych cechach w zależności od kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłowód z przesuniętą dyspersją

  Światłowód z przesuniętą dyspersją - rodzaj jednomodowego włókna światłowodowego typu DS- SMF (Dispersion Shifted - SMF), najbardziej odpowiedni dla transmisji długodystansowych, w którym standardowo uzyskiwana zerowa wartość dyspersji (przypadająca przy długości fali 1310 nm) zostaje przesunięta w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłowód jednomodowy

  Światłowód jednomodowy - standardowe włókno jednomodowe (SMF) o średnicy rdzenia 9 i płaszcza 125 µm, zgodne z zaleceniami ITU-T G.652, w którym istnieją warunki ułożenia się (w geometryczno-optycznym układzie) wyłącznie jednej monochromatycznej wiązki światła o stałej szybkości propagacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  T.30

  T.30 - nadrzędny protokół faksowy (zalecany przez ITU) dla ustalenia połączenia, negocjacji warunków transmisji i kontroli błędów. Na podstawie zliczonych błędów wykrytych w trakcie transmisji jednej strony decyduje, czy nie został przekroczony dopuszczalny poziom błędu, powyżej którego winno...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłowód plastikowy

  Światłowód plastikowy - światłowód wykonany ze szkła organicznego (ośrodek plastyczny) o przekroju kołowym i grubości ok. 1 mm, przesyłający światło z dużymi stratami (tłumienność 10-1000 dB/km), w znacznie ograniczonym zakresie temperatur (maks. do 100°C) i na niewielkich dystansach (do 1000...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  T.38

  T.38 - najnowszy protokół faksowy (ITU, 1998 r.) określający przebieg transmisji faksowej przez sieci z protokołem IP. Ujmuje wiele sposobów transmisji faksowej IP fax, w tym przekazy działające w czasie rzeczywistym przez sieć Internet.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szum kanału

  Szum kanału - niepożądane zjawisko zakłócania sygnału użytecznego, powodujące przekłamania przekazywanych danych i ograniczające maks. przepływność kanału. W procesie detekcji sygnału istotne jest nie tyle bezwzględna wartość szumu, ile odstęp sygnał/szum (podawany jako stosunek mocy sygnału...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłowód

  Światłowód - medium transmisyjne utworzone przez czyste szklane włókno kwarcowe (dwutlenek krzemu), otoczone nieprzezroczystym płaszczem wokół centralnie położonego rdzenia. 

  W światłowodzie współczynnik odbicia światła w płaszczu jest mniejszy niż w rdzeniu, co powoduje całkowite wewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyfrowanie kluczem publicznym

  Szyfrowanie kluczem publicznym - bezpieczny mechanizm szyfrowania wiadomości, wymagający utworzenia dla każdego użytkownika dwóch, odrębnych, lecz skojarzonych ze sobą kluczy. Jeden klucz ma charakter prywatny i znajduje się wyłącznie u właściciela, drugi jest udostępniany publicznie zainteresowanym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szum kwantyzacji

  Szum kwantyzacji - różnica między chwilową wartością rzeczywistego (oryginalnego) sygnału analogowego a jego wartością dyskretną po kwantyzacji sygnału do  postaci cyfrowej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt

Do góry