Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TCM (Trellis Coded Modulation)

  TCM (Trellis Coded Modulation) - kombinacja modulacji QAM z nadmiarowym kodowaniem splotowym Trellis-Coding, stosowana w nowszych modemach, począwszy od standardu V.32 (do V.34). W kodowaniu TCM odwzorowanie sygnału jest związane ze zmianą amplitudy i fazy sygnału podobnie jak w modulacji QAM, a każda...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłowód wielofalowy

  Światłowód wielofalowy - najnowsze, specjalistyczne rozwiązanie szerokopasmowego włókna wielofalowego (DWDM) o średnicy rdzenia 9 µm z pojedynczym modem optycznym klasy SMF, udostępniające na potrzeby transmisji wszystkie cztery okna transmisyjne (II, III, IV i V okna światłowodowe).

  Transmisja w V...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  T1/T3

  T1/T3 - amerykańskie standardy transmisji cyfrowej stosowane w telekomunikacji. Standard Tl pierwszego poziomu zwielokrotnienia DS1 o przepływności 1,544 Mb/s odpowiada w strefie europejskiej specyfikacji El (2,048 Mb/s), natomiast standard T3 trzeciego poziomu zwielokrotnienia DS3 o przepływności 44 736...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłowód wielomodowy

  Światłowód wielomodowy - rodzaj włókna światłowodowego klasy MMF o standardowej średnicy rdzenia 50 µm lub 62,5 µm (niekiedy większej), w którym istnieją warunki optyczne do powstawania wielu prowadzonych wzdłuż osi rdzenia dyskretnych modów optycznych (promieni świetlnych) - wszystkie o tej samej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłowód ciemny (dark fiber)

  Światłowód ciemny (dark fiber) - nie używane, rezerwowe włókno światłowodowe znajdujące się w optokablu, lecz nie prowadzące laserowego promienia świetlnego. Stanowi rezerwę komunikacyjną na wypadek awarii lub zmiany konfiguracji sieci.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TACS (Total Access Communication System)

  TACS (Total Access Communication System) - zmodyfikowana wersja systemu analogowego AMPS dla warunków europejskich, działająca w paśmie 890-950 MHz, co odpowiada 600 dwukierunkowym kanałom radiowymo szerokości 25 kHz. W rozszerzonej wersji ETACS liczba kanałów głosowych wzrasta do 1240.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłowód z profilem gradientowym

  Światłowód z profilem gradientowym - charakterystyczna cecha wielomodowego włókna światłowodowego, definiowanego wg normy ITU-T G.651, w którym współczynnik załamania światła w rdzeniu zmienia się w sposób ciągły (gradientowy) w miarę oddalania się od osi rdzenia - od wartości maks. w osi rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłowód długodystansowy

  Światłowód długodystansowy - światłowód o specjalnej konstrukcji włókna optycznego, przeznaczony do wielofalowych transmisji długodystansowych (DWDM, UWDM). Rozwiązanie oparte jest na włóknach jednomodowych (SMF) z przesuniętą dyspersją (zerową, dodatnią lub ujemną), a najlepiej z płaską...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tag Switching

  Tag Switching - zaproponowana przez Cisco otwartai uniwersalna technologia przełączania Tag Switching (zbliżona do IPSwitching) upraszcza proces rutowania pakietów przez sieci ATM i Frame Relay, w środowisku połączeń wirtualnych VLAN. Tag Switching pozwala budować sieci szkieletowe ATM i dołączać do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłowód z profilem skokowym

  Światłowód z profilem skokowym - charakterystyczna cecha włókna światłowodowego (jednomodowego lub wielomodowego), w którym stały współczynnik załamania światła w rdzeniu zmienia się skokowo w ustalonej odległości od osi rdzenia - od stałej wartości maks. w rdzeniu światłowodu do wartości min...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt

Do góry