Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity)

  TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) - czasowy, unikatowy numer identyfikacyjny abonenta sieci komórkowej GSM, ustalany dla abonentów obcej sieci komórkowej i zapisywany w rejestrze abonentów wizytujących VLR.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TETRA (Trans-European Trunked Radio, Terrestrial Trunked Radio)

  TETRA (Trans-European Trunked Radio, Terrestrial Trunked Radio) - europejski standard zbiorowej łączności typu dyspozytorskiego (trankingowego), przystosowany do cyfrowej transmisji mowy i danych pakietowych.

  Zastępuje dotychczasowe dyspozytorskie sieci zbiorowe o lokalnym zasięgu, działające do tej pory w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Token Ring

  Token Ring - sieć komputerowa wykonana w topologii pierścienia zgodnie ze standardem IEEE 802.5, działająca na zasadzie przekazywania znacznika. Topologię pierścienia może przyjmować sieć fizycznie skonfigurowana jako gwiazda, z centralnie usytuowanym koncentratorem MAU, a znacznik jest wtedy przekazywany...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TFTS (Terrestrial Flight Telephone System)

  TFTS (Terrestrial Flight Telephone System) - europejski standard naziemnego systemu lotniczej łączności telefonicznej, wprowadzany obecnie dla pasażerów komunikacji lotniczej.

  Parametry systemu ustalone (1992 r.) przez ETSI wykorzystują częstotliwości radiowe w pasmach 1670-1675 MHz (transmisja...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TMN (Telecommunication Management Network)

  TMN (Telecommunication Management Network) - architektura funkcjonalna do zarządzania siecią telekomunikacyjną. Obejmuje funkcje związane ze sterowaniem, monitorowaniem i rejestrowaniem zasobów sieci w celu zapewnienia jej efektywnego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

  Funkcje zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TLS (Transport Layer Security)

  TLS (Transport Layer Security) - procedura zabezpieczania przekazów przesyłanych w warstwie transportowej modelu ISO/OSI. Zasadniczy poziom zabezpieczeń protokołu TLS obejmuje następujące funkcje: zapewnienie integralności transportowanych danych (z mechanizmem wykrywania i usuwania niepożądanych zmian w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telewizja cyfrowa DVB (Digital Video Broadcasting)

  Telewizja cyfrowa DVB (Digital Video Broadcasting) - standard opracowany przez EBU (Europejska Unia Radiodyfuzyjna) dla rozsiewczej telewizji cyfrowej (1993 r.), normujący przesyłanie cyfrowych sygnałów wizyjnych w sieciach naziemnych, kablowych i satelitarnych. Wszystkie 3 typy sieci stosują: system kodowania...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terminator

  Terminator - pasywne urządzenie sieciowe dołączone do krańcowego urządzenia terminalowego sieci lokalnej LAN lub ostatniego węzła sieci teleinformatycznej. Zapewnia odpowiednie dopasowanie impedancyjne toru transmisyjnego (zwykle za pomocą rezystora lub mostkowego układu rezystancyjnego), zapobiegając...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telewizja interaktywna IVoD (lnteractive Video on Demand)

  Telewizja interaktywna IVoD (lnteractive Video on Demand) - usługa multimedialna udostępniająca dystrybucję obrazu w środowisku sieciowym. W klasie usług dystrybucyjnych o interaktywnym oddziaływaniu abonenta wyróżnia się następujące klasy usług:

  wideo na życzenie VOD (Video on...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telepraca

  Telepraca - forma organizacji pracy zdalnej, umożliwiająca pracownikom firmy (telepracownikom) wypełnianie swoich obowiązków służbowych poza tradycyjnym i miejscem ich pracy.

  Telepracownicy kontaktują się z pozostałymi współpracownikami i kierownictwem macierzystego biura, a także uzyskują dostęp do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt

Do góry