Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Transmisja asynchroniczna

  Transmisja asynchroniczna - tryb transmisji szeregowej stosującej bity startu i stopu do koordynacji i synchronizacji przepływu znaków danych między urządzeniami końcowymi (modemami). Każdy znak danych jest traktowany oddzielnie: rozpoczyna się elementem rozruchowym (bit startu), a kończy elementem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traceroute

  Traceroute - diagnostyczny protokół narzędziowy umożliwiający (podobnie jak komenda ping) śledzenie skoków wzdłuż ścieżki transportowej i określanie trasy przekazu bądź wyliczanie czasu jaki jest potrzebny na przejście pakietu z jednego rutera do drugiego.

  Pozwala identyfikować adres sieciowy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trafik

  Trafik - w telekomunikacji wartość średniego natężenia ruchu w kanale telefonicznym, złączu lub węźle sieciowym. Wielkość natężenia ruchu jest definiowana w stosunku do ruchu, jaki wnosi przeprowadzenie jednej rozmowy telefonicznej.

  Jednostką trafiku jest erlang [Erl], Jeden erlang oznacza ruch, w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transmisja analogowa

  Transmisja analogowa - sposób przesyłań sygnałów (głos, obraz, dane) przez kanały analogowe (np. linie telefoniczne lub kanały szerokopasmowe). Sygnały o charakterze ciągłym (analogowe) mogą być transmitowane bezpośrednio w linii, natomiast sygnały dyskretne ( cyfrowe, binarne) muszą być upodobnione...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transmisja anizochroniczna

  Transmisja anizochroniczna - sposób komunikacji przez łącze szeregowe, w którym przesyłane dane są generowane przez urządzenia komputerowe i nie mają czasowych ograniczeń w przekazie informacji, czyli nie wymagają transmisji w czasie rzeczywistym. Przeciwieństwem transmisji anizochronicznych (przekaz...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topologia sieci

  Topologia sieci - sposób fizycznego i logicznego połączenia elementów sieci teleinformatycznej (węzłów, stacji i terminali) na określonym obszarze za pomocą okablowania sieciowego. Topologie sieci lokalnych obejmują podsieci, stanowiące elementy sieci złożonych, wśród których wyróżnia się...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłumienie światłowodu

  Tłumienie światłowodu - czynnik zmniejszający moc promienia świetlnego prowadzonego wewnątrz włókna światłowodowego, lecz nie zmieniający kształtu przesyłanego sygnału. Ze wzrostem długości łącza tłumienie rośnie1 w końcu ogranicza maks. zasięg transmisji sygnałów optycznych. Do kompensacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TP (Terminal Portability)

  TP (Terminal Portability) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, pozwalająca użytkownikowi zawiesić istniejące połączenie, a następnie podjąć je z terminalu dołączonego do innego gniazda tego samego styku S/T lokalnej magistrali ISDN.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłumienność jednostkowa

  Tłumienność jednostkowa - parametr charakterystyczny toru telekomunikacyjnego określający jego tłumienie przypadające na jednostkę długości (dB, W przypadku ogólnym tłumienność jednostkowa jest funkcją częstotliwości sygnału i przyjmuje różne wartości w zależności od właściwości fizycznych i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłumienność toru

  Tłumienność toru - wielkość charakteryzując tor transmisyjny (również miedziany) pod względem jego zdolności do przekazywania mocy. Tłumienność toru określa stosunek mocy na wejściu toru do mocy na jego wyjściu przy dopasowaniu impedancyjnym wejścia i wyjścia - wyrażaną w decybelach (dB). Można...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt

Do góry