Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Krwiobieg mały

  Początek krwiobiegu małego stanowi prawa komora serca, a jego koniec - lewy ,przedsionek serca. Średnie ciśnienie krwi w prawej komorze serca wynosi 15 mm Hg, w lewym przedsionku - 7 mm Hg. Gradient ciśnień w krwiobiegu małym wynosi zatem 8mm Hg. Z powyższych danych wynika, że gradient ciśnień w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja układu krążenia na wysiłki dynamiczne

  Rola układu krążenia w czasie wysiłków nie ogranicza się do transportu tlenu i dwutlenku węgla. Krew zaopatruje także pracujące mięśnie w substraty energetyczne, takie jak glukoza i wolne kwasy tłuszczowe łub aminokwasy, przenosi hormony z miejsc ich wydzielania do różnych tkanek, usuwa z mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /12 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacja funkcji układu krążenia

  Funkcja układu krążenia i przepływu krwi podlega dwojakiego rodzaju regulacji, a mianowicie regulacji miejscowej i regulacji układowej. Regulacją miejscową objęty jest przepływ krwi w naczyniach krwionośnych mózgowych, wieńcowych i nerkowych. Regulacją układową objęty jest przepływ krwi w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja układu krążenia na wysiłki statyczne

  W czasie wysiłku statycznego dochodzi do ucisku na naczynia krwionośne przez napięte mięśnie. Powoduje to zamknięcie odpływu krwi tylnej z mięśni nawet przy stosunkowo niewielkich obciążeniach (25-30% siły maksymalnej), a przy zaangażowaniu dużej siły - zahamowanie lub nawet całkowite zamknięcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrokrążenie

  Mikrokrążenie tworzą tętniczki, naczynia włosowate, drobne żyłki, metarteriole oraz zespolenia tętniczo-żylne (ryc. 3.25). Rola mikrokrążenia polega na stworzeniu dużej powierzchni (około 1000 m2) wymiany tlenu i składników odżywczych oraz dwutlenku węgla i produktów przemiany materii pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /8 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ treningu na układ krążenia

  Do charakterystycznych zmian w czynności układu krążenia wywoływanych przez trening wytrzymałościowy należy zmniejszenie częstości skurczów serca (HR) w spoczynku, zwane bradykardią sportowców. U bardzo wytrenowanych sportowców HR w spoczynku często wynosi 40 ■ min"1, a czasem jest nawet niższe niż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /8 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skurcz mięśnia sercowego

  Molekularny mechanizm skurczu kardiomiocytów jest w zasadzie zbliżony do molekularnego mechanizmu skurczu komórek mięśni szkieletowych. Istotna różnica pomiędzy tymi mechanizmami polega na tym, że w odróżnieniu od komórek mięśni szkieletowych w skurczu kardiomiocytów uczestniczą nie tylko jony wapniowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /7 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl hemodynamiczny serca

  Cykl hemodynamiczny serca obejmuje generowanie zmian ciśnienia krwi oraz zmian objętości krwi w obrębie serca. Składa się on z kilku następujących po sobie faz i rozpoczyna się fazą skurczu przedsionków.

  W fazie skurczu przedsionków, w konsekwencji skurczu komórek mięśniowych ich ścian, ciśnienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /6 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwiobieg duży

  Początek krwiobiegu dużego stanowi lewa komora serca, a jego koniec - prawy przedsionek serca. Średnie ciśnienie krwi (patrz dalej) w lewej komorze serca wynosi 100 mm Hg, w prawym przedsionku serca - 5 mm Hg. Wobec powyższego gradient ciśnień w krwiobiegu dużym wynosi 95 mm Hg. Krążenie narządowe, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenie mięśniowe

  Przebieg wszystkich ruchów nawet u zdrowych osób obciążony jest drżeniem, określanym jako drżenie fizjologiczne. Łatwo można się o tym przekonać, trzymając w wyciągniętej ręce drążek. Nawet jeżeli staramy się utrzymać nieruchomą pozycję ręki, można wyraźnie zaobserwować drżenie zakończenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 731

  praca w formacie txt

Do góry