Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  OKRES SPOCZYNKOWY U ROŚLIN

  OKRES SPOCZYNKOWY U ROŚLIN —okres zahamowania funkcji życiowych w organizmieroślin; wiąże się często z niedostatkiemwody, niską temperaturą środowiska oraz z wielomainnymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi(o charakterze hormonalnym, enzymatycznymitp.); np. u ziemniaka przyczynąniekiełkowania bulw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES WEGETACJI

  OKRES WEGETACJI — okres wzrostu i rozwojurośliny; dla rośliny jednorocznej zaczynasię w chwili skiełkowania nasienia, a kończypo dojrzeniu nowych nasion; dla rośliny wieloletniejzaczyna się w każdym roku na wiosnę,z chwilą przebudzenia się do życia, a kończyna jesieni przerwaniem czynności...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKÓLNIK

  OKÓLNIK — miejsce ogrodzone, zwykle zadarnione,na którym zwierzęta mogą korzystaćz ruchu na wolnej przestrzeni; przy braku pastwiskapozwala zwierzętom, a zwłaszcza młodzieży,uniknąć stałego przebywania w budynkach;w zimie może służyć zwierzętom za miejsce spaceru.Okólniki są urządzane dla koni, dla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OIDIUM

  OIDIUM — zarodnik konidialny występującyu grzybów z rodząju Oidiiunt o kształcie eliptycznym,cylindryczno-eliptycznym lub baryłkowatym;wskutek powstawania przez wielokrotne dzieleniesię poprzecznymi przegrodami wierzchołka rosnącejstrzępki zarodnikotwórczej oidiasą połączonew długie łańcuchy; podobny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKÓŁEK

  OKÓŁEK — zespół pędów lub gałęzi bocznychwyrastających w jednym miejscu łodygi albo pnia;u niektórych drzew przez przeliczenie okółkówmożna okrcśłić ich wiek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGRZEWACZ SZKLARNIOWY

  OGRZEWACZ SZKLARNIOWY — urządzenieelektryczne do ogrzewania inspektów i cieplarń;jest to specjalny kabel grzejny z samoczynnymregulatorem temperatury; kabel ten układasię w inspekcie na głębokości 55 cm na warstwiepiasku i masy nic przewodzącej ciepła, a następnieprzyk vwa warstwą piasku i siatką...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRĄGLAK

  OKRĄGLAK — wyrzynek drewna grubości 5—16 cm w cieńszym końcu wraz z korą i długości0,5—2,0 m, przeznaczony na opał i układanyw stosy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okładzina kanału

  Okładzina kanału przykrycie skarpi dna kanału materiałem zabezpieczającym goprzed rozmywaniem, zarastaniem i filtracją; okładzina(np. betonowa, kamienna) umożliwia szybszyprzepływ wody w kanale.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGŁAWIANIE

  OCŁAWIANIE — 1) obcinanie wierzchołkówroślin w celu wstrzymania wzrostu i przyspieszeniaowocowania, np. u pomidorów, lub odwrotnie,w celu wstrzymania rozwoju generatywnegoi owocowania, np. u tytoniu; 2) usuwanie męskichkwiatostanów kukurydzy (wiech), w celuniedopuszczenia do zapylenia własnym pyłkiemw hodowli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRĄŻKA

  OKRĄŻKA — drugie ręczne motyczenie, wykonywanewkrótce po przerywce (10— 15 dni),połączone z okrążaniem buraków i z tzw. poprawką(dodatkowym usuwaniem zbędnych buraków).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt

Do góry