Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  OMBROGRAF

  OMBROGRAF, p lu w io g r a f — deszczo mierzautomatycznie notujący wielkość opadów atmosferycznych.Ombrografy mogą być p ł y w a kowe lub w y w r o t k o w e . Piórko samopiszącegoprzyrządu kreśli linię na pasku papierunawiniętym na obracający się ze stałą prędkościąbęben; wykres (ombrogram)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opadanie zawiązków owocowych

  Opadanie zawiązków owocowych — zrzucanie przez drzewo owocowenadmiaru zawiązków. Rozróżniamy dwa główneokresy opadania zawiązków. Pierwszy okres rozpoczynasię zaraz po zakończeniu kwitnieniai trwa do czterech tygodni. W ciągu tego okresuopadają zawiązki nienormalnie wykształcone,uszkodzone przez owady...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bęben zębowy

  Bęben zębowy może być zamknięty lubotwarty. Bęben zamknięty jest cylindrem ze stalowejblachy, do którego są przymocowane zęby;cylinder łączy się z wałem za pomocą ramionlub tarcz. W bębnie otwartym zęby przymocowanesą do listew stalowych, rozmieszczonychrównomiernie na obwodzie bębna.Liczba...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opadzina liści azalii

  Opadzina liści azalii — choroba grzybowaazalii. O b j a w y : na liściach, poczynającod starszych, na środku blaszki, przy jej brzegachlub wierzchołku powstają plamki, które bardzo siępowiększają, choć czasem bywają ograniczoneprzez nerwy i przybierają wtedy zarys kanciasty;na powierzchni silnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OOCYSTA

  OOCYSTA — zygota ziarniaków ( Coccidia)opatrzona mocna otoczką, wydalana na zewnątrzorganizmu w kale i zawierająca spory (zarodniki).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OOSPORA

  OOSPORA — zarodnik przetrwalnikowy lęgniowców(Oomycetes), grupy grzybów glonowców;często powstaje — w wyniku zapłodnieniakomórki jajowej przez plemnik — głębokow tkance żywiciela.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPAD

  OPAD — w drobiarstwie - * pierze zdjęte z drobiupo uboju. Ponieważ zwykle część piór opadujest niedojrzała i zawiera dużo wilgoci, wartośćużytkowa opadu przez to się zmniejsza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OM, Q

  OM, Q — jednostka oporu elektrycznego; opórprzewodnika o przekroju I mm2, gdy przepływaprzez niego prąd o napięciu 1 wolta i natężeniu1 ampera; w przybliżeniu jest to opór słupartęci (długości 106,3 cm, o jednakowym na całejdługości przekroju 1 mm2 i masie 14,45 g),stawiany nie zmieniającemu się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRZESYWANIE

  OKRZESYWANIE — usuwanie za pomocą siekierylub piły konarów, gałęzi i sęków na stojącymlub ściętym drzewie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKSYDOREDUKCJA

  OKSYDOREDUKCJA — proces utleniania i redukcji, w którym następuje wymiana elektronów,przy czym utlenianie polega na utracie, redukcjazaś na uzyskiwaniu elektronów. Najprostszyukład oksydoredukcyjny występuje w procesieelektrolizy, podczas którego katoda przez całyczas oddaje jonom (kationom) elektrony, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt

Do góry