Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  OSADNIK

  OSADNIK — w melioracji zbiornik, przezktóry powoli przepływa woda i osadza w nimzanieczyszczenia; osadniki wykonuje się w celuochrony urządzeń nawadniających przed zamulaniem;w osadnikach do oczyszczania ściekówooZostaią ciężkic osady i przedmioty, któreniożna później łatwo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSADY Aluwialne

  OSADY Aluwialne— osady rzeczne; mogąbyć gliniaste, pylastc, piaszczyste lub ilaste;wykazują uwarstwienie poziome; poszczególnewarstwy mogą się znacznie różnić między sobą.Gleby utworzone na osadach aluwialnych nazywamymadami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPYLAJĄCA KOŃCÓWKA

  OPYLAJĄCA KOŃCÓWKA — część składowaopylacza; nic rozpyla proszku, ponieważ dokońcówki dopływa mieszanina powietrza z proszkiem,lecz nadaje odpowiedni kształt chmurzepowstałej z mieszaniny powietrza i proszku; dziękiniej można kierować tę chmurę na opylane przedmioty.Najczęściej spotyka się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPRYSKIWACZ

  OPRYSKIWACZ — maszyna lub aparat, za pomocąktórego opryskuje się rośliny, przedmiotyitp. cieczami rozpylonymi na drobne kropelkiw celu zwalczania chorób lub szkodników.O p r y s k i w a c z e b e c z k o w e służą doopryskiwania sadów i są wyposażone w pompęnapędzaną dźwignią ręczną oraz dwie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opylanie

  Opylanie — nanoszenie na powierzchniechronione preparatów w postaci proszków doopylań; służą do tego specjalne aparaty (-►opylacze).Przy stosowaniu opylania w warunkachpolowych duży wpływ na prawidłowość zabiegumają warunki meteorologiczne; zabieg, zwłaszczaprzy użyciu samolotów, należy wykonywać w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPRYSKIWANIE

  OPRYSKIWANIE — nanoszenie na rośliny chemicznychśrodków ochrony w postaci kropel;używa się w tym celu roztworów, emulsji lub zawiesinproszków. Wadą tego sposobu jest koniecznośćzużycia duiych ilości cieczy na jednostkępowierzchni lub objętości. Opryskiwanie przeprowadzasię za pomocą opryskiwaczy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opylanie proszkiem zwilżonym

  Opylanie proszkiem zwilżonym —opylanie zapewniające lepsze przyleganie proszkudo roślin. Proszek zwilża się po rozpyleniu i wymieszaniuz powietrzem przez umieszczenie w strumieniupowietrza zmieszanego z proszkiem końcówkirozpylającej wodę. Nawilżanie wodą skracajednak długość strumienia powietrza z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPRZĘDNIK

  OPRZĘDNIK, jeż słomiany — w hodowlijedwabników urządzenie służące gąsienicom zamiejsce do oprzędzania się; w tym celu najczęściejstosuje się: wysuszone gałązki drzew,pęczki trawy, harmonijki lub torebki papierowe,drabinki zbite z listewek, jeże słomiane itp;oprzędniki ustawia się na półkach z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orpingtony

  Orpingtony , austra-lorpy — rasa kur typuogólnoużytkowego (ciężkiego) wyhodowanaw Anglii, zaaklimatyzowana w Australii, znanapod nazwą austra-lorpów. Upierzenie żółte lubczarne, rzadziej białe, kuropatwiane lub popielate.Ciężar koguta 3,5—4,5 kg, kury 2,5—3,5 kg.Mięso doskonałej jakości, białe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPUCHLAK LUCERNOWIEC

  OPUCHLAK LUCERNOWIEC (Otiorrhynchu*Iigustici) — chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych(Curculionic/ae); długości 10—13 mm, owalny,z głową wydłużoną w kształcie ryjka, szary z ciemniejszymipunktami i smugami; jego larwy długoścido 15 mm, nieco zgięte,brudnobiałe o ciemnejgłowie, beznogie, obgryzająlub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /972

  praca w formacie txt

Do góry